Nr. 01 - 15 mei 2017


Patiëntcirkels

HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die uw gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze eerste editie: Patiëntcirkels.

Sneller de juiste patiënt vinden
Het vinden van de juiste patiënt kan in HiX over enkele weken een stuk sneller. De nieuwe feature ‘Patiëntcirkels’ plaatst de patiënten bovenaan die recent of in de recente toekomst in uw zorginstelling zijn geweest. Helemaal bovenaan prijken de patiënten waarmee de zoekende zorgprofessional al contact heeft (gehad).

Hoe gaat het nu?
Bij het zoeken naar een patiënt met achternaam 'Jansen' toont het EPD momenteel alle ‘Jansens’ op willekeurige volgorde onder elkaar. Dat kunnen er tientallen zijn. De benodigde patiënt kan helemaal onderaan staan. Een volgende zoekstap – bijvoorbeeld het toevoegen van de geboortedatum – helpt dan om de juiste 'Jansen' eruit te filteren. Deze extra zoektijd is straks in veel gevallen verleden tijd.

Hoe gaat het straks?
Patiëntcirkels komt in actie na het intypen van de eerste vier letters van de achternaam. HiX zet automatisch de patiënten bovenaan die met deze letters beginnen én die recent of in de nabije toekomst een contact met de zorginstantie hebben. In deze volgorde wordt ook meegenomen of de patiënt binnen de werkcontent van de zoekende zorgprofessional zit. Want de kans is het grootst dat hij een patiënt zoekt waarmee hij onlangs contact heeft gehad of dat juist op korte termijn heeft. In welke bronnen en welke periode Patiëntcirkels zoekt, kunt u zelf instellen.


Eenvoudig in te stellen
Patiëntcirkels wordt uitgeprogrammeerd met een paar basisbronnen waarin het zoekt. Denk aan de agenda-afspraken of de opnames. Dit kunt u zelf eenvoudig aanpassen of uitbreiden met andere bronnen, zoals SEH-registraties of operaties. Zo kunt u zelf cirkelgroepen aanmaken met verschillende bronnen, waarbij u de interesseperiode kunt instellen om in te zoeken. Deze cirkelgroepen kunt u koppelen aan een of meerdere gebruikersgroepen, waarna alle gebruikers in groepen automatisch de cirkelresultaten zien in de functionaliteit 'patiënt zoeken'. Dit maakt het ook mogelijk om eerst met één gebruikersgroep de functionaliteit te testen en het vervolgens ziekenhuisbreed uit te rollen.

Patiëntcirkels in beeld
Dankzij Patiëntcirkels worden in het scherm de drie ‘Jansens’ getoond die in de werkcontent van de zorgprofessional voorkomen.

U kunt ook per patiëntcirkelgroep en per cirkel instellen in welke periode moet worden gezocht.

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2017 ChipSoft, All rights reserved.