Nr. 06 - 17 november 2017


HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX-update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: intelligente consultregistratie.

Intelligente consultvoering
HiX biedt voor zorginstellingen met standaard content een innovatieve en intelligente consultregistratie, waarbij flexibiliteit, tijdwinst en overzicht centraal staan. Waar in het verleden consulten door de zorgprofessional volledig op papier of in briefformaat in het EPD werden vastgelegd zien we de afgelopen jaren, door veranderende wet- en regelgeving, eisen van inspectie en kwaliteitsregistraties, een trend ontstaan dat gegevens gestructureerd (moeten) worden vastgelegd.

Natuurlijker
Om zorgverleners hierbij op een zo efficiënt mogelijke en flexibele wijze te ondersteunen is ‘consult 2.0’ ontwikkeld. Door consult 2.0 wordt enerzijds invulling gegeven aan de verplichte (gestructureerde) registraties en wordt anderzijds gehoor gegeven aan de wens van de zorgverlener om dit op een veel natuurlijkere manier aan te bieden.


Flexibiliteit, tijdwinst en overzicht staan centraal in Consult 2.0.

Wens van zorgverlener
Door de slimme consultregistratie krijgt de arts de regie terug. Het consult wordt op een logische manier aangeboden - een patiënt vertelt zijn verhaal nu eenmaal niet in alfabetische volgorde - maar de zorgverlener voldoet toch aan de verplichte gestructureerde registraties.

Alles in één scherm
Daarbij kunnen artsen gebruikmaken van te personaliseren autoteksten, standaard antwoorden en sjablonen om hen maximaal te ondersteunen. Vanuit het consultformulier zijn direct orders, medicatie, metingen, zorgactiviteiten, et cetera, aan de bron vast te leggen, zonder ook maar één uitstapje te maken uit het consultformulier.

Structuur en duidelijkheid
Met deze innovatieve methode van consultregistratie is de klassieke consultbrief in een nieuw jasje gestoken. De verslaglegging vindt deels in vrije tekst en deels gestructureerd plaats. Consult 2.0 maakt het mogelijk alle registraties en acties in een willekeurige volgorde vast te leggen. Zo kan gestart worden met het voorschrijven van medicatie om vervolgens een lichamelijk onderzoek met bijbehorende onderzoeken te registeren. HiX zorgt vervolgens voor de juiste volgorde van de registratie. Door middel van tekstblokken zijn ook gegevens als labuitslagen, metingen en voorgeschiedenis in het consult op te nemen. Hierdoor is te allen tijde duidelijk op basis van welke informatie bepaald beleid is uitgezet en is de relatie tussen klachten, uitslagen en beleid van de patiënt voor alle zorgprofessionals ook in één oogopslag inzichtelijk.


Meer tijd voor de patiënt
Momenteel wordt Consult 2.0 als 'pilot' ingezet in het Bravis ziekenhuis. Wij spraken Milan Tjioe - CMIO en dermatoloog - over zijn ervaringen met de methode waarmee artsen razendsnel hun consulten kunnen vastleggen.
Meer lezen...

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.
Copyright © 2017 ChipSoft, All rights reserved.