Nr. 08 - 12 januari 2018


HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die uw gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: optimale voedingsprocessen.

Optimale ondersteuning
Met HiX creëert u de optimale voorwaarden voor een efficiënt, nauwkeurig en veilig logistiek voedingsproces. Het stroomlijnt het complete logistieke voedingsproces, voorkomt overproductie en voedselverspilling en zorgt voor optimale ondersteuning voor elke zorgprofessional die bij het voedingsproces betrokken is. HiX ondersteunt iedere processtap, van het bestellen van de menu’s en het voorraadbeheer van producten tot het bereiden en serveren van de gerechten.

Geïntegreerd in EPD
Doordat HiX-Nutrition is geïntegreerd in het EPD, heeft iedere behandelaar inzicht in de voedingsgegevens en procesinformatie die voor hem relevant zijn. Patiënten hoeven hun allergieën, dieetwensen of voorkeuren slechts eenmaal op te geven, waarna deze specifieke informatie beschikbaar is in de keuken en wordt gebruikt bij het aanbieden van de menu-opties. Daarbij houdt HiX ook rekening met opgegeven voedingsgewoonte, zoals halal-voeding of een glutenallergie, en houdt het de voedingsinname bij van ondervoede patiënten.

 

HiX biedt per patiënt inzage in de gekozen menu’s en de voedingsinname.

Plannen, bestellen, bereiden en serveren
De ondersteuning van HiX-Nutrition begint bij het inplannen van de menu’s. HiX maakt een prognose op basis van menukeuzes uit het verleden en de hoeveelheid geplande opnames. Ook geeft HiX een actueel overzicht van de ingevoerde menukeuzes. Na sluiting van de invoer berekent het systeem in welke aantallen en in welke uitschepbak de bereide gerechten moeten komen. Ook stippelt HiX voor voedingsmedewerkers de optimale route uit om de maaltijden op de actuele verpleeglocatie van de patiënten te kunnen serveren.

Patiënt legt menukeuze vast
Patiënten kunnen met HiX zelf hun menukeuze aangeven. Dit kan via het online patiëntenportaal voorafgaand aan een opname, maar ook tijdens het verblijf in het ziekenhuis via een tablet of bedside terminal. Indien gewenst kan dit ook samen met de verpleegkundige op een COW. Patiënten vinden het prettig als ze zelf hun menu kunnen kiezen en verpleegkundigen hoeven de bestelling niet meer handmatig op te nemen en aan de keuken door te geven.

Diëtetiek
Op basis van de zorgvraag kan de diëtiste precies in kaart brengen wat de nutriëntenbehoefte van de patiënt is en kan er een behandelplan en een voorbeeldmenu worden opgesteld. De voedingsanamnese kan op basis van de NEVO-tabel precies in kaart worden gebracht. De diëtiste heeft bovendien altijd zicht op - en regie over - de voedingsvoorschriften van de patiënt die worden verwerkt in de menukeuze.

Realtime beschikbaar
De registraties van de diëtiste zijn vervolgens weer realtime beschikbaar voor alle andere behandelaars. Diëtisten beschikken dus, net als alle zorgverleners met HiX, altijd over een compleet beeld van de patiënt. Zij hebben direct inzage in alle (historische) registraties van collega’s, zoals de voorgeschiedenis, allergieën en intoxicaties en het medicatiegebruik.

Nutrition in SJG Weert
Het Sint Jans Gasthuis in Weert heeft als eerste ziekenhuis HiX-Nutrition succesvol in gebruik genomen. Lilian Meerts, teamleider Service en Zorg: "Belangrijke informatie en opdrachten die collega's elkaar geven rondom de voeding van een patiënt kan nu heel makkelijk worden vastgelegd. Zo hebben alle betrokken te allen tijde toegang tot dezelfde informatie."

De voordelen op een rij:
• Ondersteuning voor complete (logistieke) voedingsproces
• Veiligheid: in de menukeuze wordt rekening gehouden met eventuele allergieën, voedingsgewoonten en diëten
• Integratie: de keuken heeft realtime inzicht in de kliniek

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2018 ChipSoft, All rights reserved.