Nr. 09 - 14 februari 2018


HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: ondersteuning ziekenhuispsychiatrie.

HiX biedt uitgebreide standaard content ter ondersteuning van de afdeling psychiatrie. Hiermee beschikt de afdeling over uitsluitend relevante registratie- en inzagemogelijkheden en intelligente ondersteuning.

Maar liefst 30% van de somatisch zieken heeft ook een psychiatrische stoornis en 60-70% van de psychiatrische patiënten heeft ook een lichamelijke aandoening. Dit pleit voor beschikbaarheid van deze informatie binnen één geïntegreerd EPD.

Psychiatrie én somatiek
Door de combinatie van psychiatrie en somatiek binnen één dossier in HiX kunnen psychiaters zich vroegtijdig volledig laten informeren over de somatische achtergrond van de patiënt. Alle informatie is namelijk bij de intake al beschikbaar. Ook kunnen zij, bijvoorbeeld bij de intake van een patiënt met een depressieve stoornis, standaard een laboratoriumaanvraag in het beleid opnemen om somatische aandoeningen die stemmingsproblemen veroorzaken, zoals schildklierstoornissen, uit te sluiten. Iets wat in de landelijke richtlijnen staat, maar soms door de hoge werkdruk weleens wordt vergeten.

De psychiater ziet in HiX enkel de informatie en functionaliteiten die van belang zijn binnen zijn eigen werkproces. Hierbij bieden het voorblad (links) en de naslag (rechts) een overzicht van alle somatische en psychiatrische patiëntinformatie en kan de psychiater met een minimum aan handelingen alle benodigde activiteiten uitvoeren.

Patiënt en behandelaar in regie
Via het geïntegreerde patiëntenportaal kan de patiënt gemakkelijk overzicht en inzicht krijgen in zijn/haar behandeling. Ook kunnen er eenvoudig zelfhulpprogramma’s of instrumenten, zoals vragenlijsten of eHealth-programmaonderdelen, digitaal worden aangeboden. Daarbij is de voortgang voor de zorgverleners zichtbaar vanuit HiX.

Doordat de behandelaar via HiX alle informatie tot zijn beschikking heeft, kan hij tussentijds goed inschatten of er sprake is van een verslechtering of verbetering bij de patiënt. De patiënt kan via het portaal eenvoudig contact opnemen met de behandelaar voor vragen, onduidelijkheden of belangrijke mededelingen.

BOPZ
HiX voorziet in een eenvoudige en volledige BOPZ-registratie. Wanneer een patiënt met een juridische status binnenkomt, kan deze direct worden geregistreerd. Hiervoor zijn ook alle geneeskundige verklaringen aanwezig, wat de registratielast vermindert. Mocht er een interventie gestart moeten worden, wordt hierbij rekening gehouden met de informatieplicht aan de patiënt en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen een dwangmaatregel en een maatregel zonder dwang. De werkelijke toegepaste maatregel is altijd inzichtelijk voor alle verpleegkundigen en behandelaars, zodat voor iedereen duidelijk is wat er op dat moment speelt bij de patiënt.

Argus
Ook ondersteunt HiX de Argus-aanlevering. Het biedt verschillende controle-overzichten die inzichtelijk maken voor welke patiënten op dat moment een interventie van toepassing is. Ze tonen ook of deze al zijn gemeld bij de IGJ en de patiënt zelf. Hiermee maakt HiX het eenvoudig om aan de wettelijke eisen te voldoen en kan de BOPZ-wetgeving juist worden opgevolgd.


 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2018 ChipSoft, All rights reserved.