Nr. 12 - 17 mei 2018


HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: het multidisciplinair overleg.

Verrijking content

Samen met artsen uit het hele land hebben we de standaard content van HiX verrijkt met nieuwe ondersteuning rondom het multidisciplinair overleg (MDO). De laatste innovaties: flexibele planningen, een automatische aanwezigheidsregistratie en een automatische verrichtingenregistratie.

Flexibele planningen

Artsen melden met HiX eenvoudig hun patiënten aan voor het multidisciplinair overleg. Door de flexibiliteit van de planfunctionaliteit kunnen zij vervolgens gemakkelijk schuiven in de bespreekvolgorde of patiënten doorschuiven naar een volgend overleg.

Alle informatie bij elkaar

Tijdens het MDO staat alle relevante informatie over de patiënt bij elkaar. Daarbij heeft iedere deelnemer direct zijn of haar aantekeningen in HiX bij de hand, zodat een patiënt volledig en efficiënt besproken wordt.


HiX toont alle relevante info in één scherm (foto: UMC Utrecht).

Aanwezigheidsregistratie

HiX voorziet in een gebruiksvriendelijke aanwezigheidsregistratie, waarbij de standaard aanwezigen bij een overleg eenmaal worden vastgelegd en vervolgens voor ieder overleg automatisch worden voorgevuld. Dit scheelt registraties. Eventuele (ad hoc) wijzigingen in de groepssamenstelling zijn vervolgens in no-time doorgevoerd.

Verrichtingenregistratie

Binnen HiX is de verrichtingenregistratie automatisch gekoppeld aan de deelnemers van het MDO. Hierdoor vindt direct na afloop van het overleg de juiste financiële afhandeling plaats.

Brieven

Per MDO-type kunnen voorgedefinieerde vragenlijsten worden aangemaakt om de aanmelding, voorbereiding en het verslag van ieder MDO telkens snel te voltooien. Bovendien kunnen artsen eenvoudig een brief genereren op basis van het verslag en een brief om huisartsen of externe artsen voor het overleg uit te nodigen.

Initiatief van artsen

De uitbreiding van de MDO-ondersteuning was een sterke wens vanuit de content gebruikersgroep van Chief Medical Information Officers. Deze groep artsen komt periodiek bijeen om verbeterpunten met elkaar te bespreken en samen met ons de standaard content van HiX te verrijken.


Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2018 ChipSoft, All rights reserved.