Nr. 16 | 14 november 2018


HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: de app voor verpleegkundigen.

Verpleegkundigen zijn bij uitstek mobiele zorgverleners. HiX-Mobile voor de verpleegkundige stelt hen optimaal in staat hun werkzaamheden ook mobiel uit te voeren. De app biedt de verpleegkundige gebruiksvriendelijke functionaliteiten om direct aan de bron registraties vast te leggen.

Activiteiten registreren

De verpleegkundige kiest patiënten met het afdelingsoverzicht, het medicatietoedieningsoverzicht of middels het scannen van een barcode. De app biedt vervolgens de mogelijkheid om in het activiteitenplan uitgevoerde activiteiten te registreren. Ook kleine wijzigingen, zoals het laten vervallen van een bepaalde activiteit, kunnen hier worden doorgevoerd.


 

De app toont per patiënt het activiteitenplan, met daarop de uit te voeren handelingen.

Directe inzage

Via de app hebben verpleegkundigen toegang tot de belangrijkste onderdelen van het dossier, zoals naslag, diagnoses, allergieën en behandelbeperkingen. Met het metingenoverzicht hebben verpleegkundigen direct inzicht in de meetwaarden die bij een patiënt zijn vastgelegd. Denk hierbij aan vitale parameters, zoals hartslag of saturatie. Daarnaast kunnen uitgevoerde metingen direct aan de bron worden geregistreerd. De gegevens worden daarbij direct opgenomen in het dossier van de patiënt.

Toedieningsregistratie

Vanaf de release van HiX 6.2 is ook de toedieningsregistratie van medicatie in de app beschikbaar. Verpleegkundigen zien hierin het overzicht van toe te dienen medicamenten en kunnen middels een overzichtelijk en herkenbaar scherm direct gegevens vastleggen. Hiervoor hebben zij de mogelijkheid gebruik te maken van het medicatietoedieningsoverzicht of van het patiëntgebonden toedieningsoverzicht.

Android, iOS en Windows

De app voor verpleegkundigen kan worden gebruikt op de eigen telefoon van de verpleegkundige of op een door het ziekenhuis ter beschikking gestelde telefoon. In deze keuze is de zorginstelling volledig vrij. De app is beschikbaar voor Android, iOS en Windows en wordt door de zorginstelling gedistribueerd. De app is dus niet beschikbaar in de publieke app store.

Hét netwerkevent voor onze zorgpartners

Op donderdag 17 januari 2019 vindt het Samen naar betere zorg Festival plaats. Een evenement waar al onze zorgpartners en waardevolle relaties binnen de Zorg en ICT samenkomen. Komt u ook?

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.
Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2018 ChipSoft, All rights reserved.