Nr. 19 | 10 april 2019


HiX vernieuwt: Datawarehouse

HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: Inzicht en ondersteuning IGJ- en ZIN-indicatoren met Datawarehouse 2.0.

Verplichting IGJ en ZIN

Ieder jaar hebben zorginstellingen de verplichting een grote set aan indicatoren aan te leveren aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland (ZIN). Zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan het beantwoorden van deze indicatoren.

Indicatoren altijd inzichtelijk

Benodigde informatie voor de uitgevraagde indicatoren wordt gestructureerd vastgelegd in HiX. Hierdoor kunnen we een groot aantal indicatoren automatisch berekenen en deze informatie via rapportages teruggeven aan de zorginstellingen. Dit levert een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op bij het verzamelen van de indicatoren. Zorginstellingen hoeven de uitkomsten alleen nog maar te controleren en waar nodig aan te vullen. Doordat de indicatoren al gedurende het verslagjaar inzichtelijk worden gemaakt, kan er nu óók doorlopend gemonitord worden en, indien nodig, tijdig worden bijgestuurd.

Twee rapportagesets

Om dit mogelijk te maken zijn twee rapportagesets uitgeleverd: 'IGJ Basisset Ondersteuning 2019' en 'ZIN Transparantiekalender' bestaande uit in totaal zo’n 40 verschillende rapportages.

De rapportage van ‘8.3.2 Indicator Pijnregistratie’ van de IGJ Basisset 2019 met berekende indicatoruitkomsten en (verdere) analysemogelijkheden.

Functionaliteiten voor aanlevering én analyse:

• Overzicht indicatoren: De indexpagina’s bieden een overzicht van alle beschikbare indicatoren(sets) die automatisch berekend kunnen worden vanuit HiX.
• Indicatoruitkomsten en -monitoring: De indicatorpagina’s geven per beschikbare indicator(set) een (grafisch) overzicht van alle beschikbare indicatoren en berekent automatisch de huidige stand van de indicatoren.
• Validatie: Detailpagina’s tonen de berekende indicatoren op het laagste niveau, bijvoorbeeld per patiënt of DBC, om de uitkomsten te valideren. Ook kan vanuit hier doorgeklikt worden naar het betreffende dossier in HiX voor aanvullend dossieronderzoek. Daarnaast is er een exporteermogelijkheid naar Excel om zelf aanvullende analyses uit te kunnen voeren op de getoonde data.
• Definitie: De definitiepagina toont de (standaard) definities die zijn gehanteerd voor het berekenen van de indicatoren.
• Flexibiliteit: Veel gehanteerde definities zijn desgewenst instelbaar voor de zorginstelling. Zo kunnen zorginstellingen de parameters achter de automatische berekeningen zelf nog finetunen.
• Up-to-date informatie: Jaarlijks vinden er wijzigingen plaats op gebied van de uitgevraagde indicatoren. Deze wijzigingen worden automatisch verwerkt in de uitgeleverde rapportagesets.

Direct gebruiken

Werkt u al met Datawarehouse 2.0, dan kunt u deze rapportages direct in gebruik nemen. Mocht u ondersteuning wensen, dan kan er gebruikgemaakt worden van de expertise van onze Datawarehouse-consultants in de vorm van een consultancydag. Tijdens deze dag lichten zij de rapportagesets toe aan uw medewerkers en ondersteunen zij bij het inrichten van eventuele aanvullende wensen van uw zorginstelling. Als uw zorginstelling nog geen gebruik maakt van het Datawarehouse 2.0, dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw accountmanager.

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2019 ChipSoft, All rights reserved.