Nr. 21 | 22 augustus 2019
HiX vernieuwt: doorontwikkeling consult 2.0
HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: doorontwikkeling consult 2.0.
Flexibele keuzes
Om artsen te ondersteunen tijdens hun werkproces en de registratielast te verminderen, ontwikkelen wij continu door om processen te optimaliseren. Na de eerste ervaringen met consult 2.0, waarbij artsen handig sjablonen konden inzetten om snel gestructureerd te registreren, ontstond de vraag om op flexibele manier keuzes te kunnen maken, op basis van de zorgvraag.
Zorgvraag als basis
In de nieuwe consultvoering is de zorgvraag sturend. Op basis van die vraag krijgen artsen vanuit alle beschikbare content via een ‘gouden standaard’ de content, vervolgstappen en relevante informatie-elementen aangereikt die in het verleden belangrijk zijn gebleken bij die zorgvraag. Denk aan specifieke anamnesevragen, differentiaaldiagnoses, specifieke onderzoeken en scorelijsten. Ook biedt HiX op basis van historische registraties een selectie van mogelijke diagnoses en medicatie. Vanuit die selectie kan de arts snel een keuze maken. Zo zal hij voor een patiënt met een verminderde nierfunctie een ander medicatievoorstel aangeboden krijgen dan voor patiënten met een normale nierfunctie.
HiX denkt mee
De aangeboden voorstellen worden uitgebreid naarmate bij de patiënt meer specifieke kenmerken worden vastgelegd. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van ondervoeding, krijgt de arts direct een vervolgactie aangeboden om de diëtiste in consult te vragen. HiX denkt dus met de arts mee, wat het registratieproces aanzienlijk versnelt.
Data-analyses
De standaarden die HiX aanreikt, zijn het resultaat van eerdere ervaringen en bevindingen. Ons doel is om die standaarden door middel van data-analyses te optimaliseren, om direct de juiste informatie en registratiemogelijkheden aan te kunnen bieden. Zo doorloopt de arts snel en gestructureerd z’n consultregistratie.
Zelf toevoegen
Maakt de juiste optie nog geen onderdeel uit van de aangeboden selectie? Dan kan de arts deze zelf toevoegen aan de standaard, zodat die optie bij een volgende patiënt met dezelfde kenmerken wél direct voorhanden is. Ook nieuwe richtlijnen en orders kunnen op die manier eenvoudig worden toegevoegd. Door die flexibiliteit beschikken artsen altijd over een consultregistratie die optimaal aansluit op hun wensen.
Alles vanuit één scherm
Wat artsen eveneens extra ondersteuning oplevert, is de mogelijkheid om direct vanuit het consultformulier relevante gegevens te kunnen inzien, ophalen en registreren. Denk aan metingen, medicatie, laboratoriumuitslagen, orders en nog veel meer. Doordat deze informatie nu aan het consult is gelinkt, kunnen artsen via zogeheten snapshots altijd terugzien welke acties zij op welk moment binnen het contact met de patiënt hebben uitgezet.

In bovenstaand voorbeeld ziet u in het midden de ‘gouden standaard’ die getoond wordt op basis van de zorgvraag die geregistreerd is in het consult. Aan de rechterzijde ziet u het consult, waarin eenvoudig gegevens worden toegevoegd en alle acties vanuit een centrale plek worden uitgezet en afgehandeld.


Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.