Nr. 31 | 9 juni 2020

 

 

HiX update - Opstarten reguliere zorg (COVID-19 editie 9)
Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX u ondersteunt tijdens het opstarten van de reguliere zorg. Heeft u de vorige HiX updates gemist? Klik hier.

 

 

Onze dienstverlening tijdens COVID-19
In de afgelopen periode heeft u samen met uw zorgprofessionals hard gewerkt om het coronavirus onder controle te krijgen en optimale zorg te leveren. Grote complimenten zijn hiervoor op hun plaats! Wij ontvangen positieve signalen over het opstarten van reguliere werkzaamheden en wij willen u laten weten dat wij u hierbij kunnen ondersteunen. 

Dit betekent onder meer dat u over al onze support kunt beschikken en dat wij u, naast COVID-19 vraagstukken en update-ondersteuning, ook kunnen blijven helpen bij migraties, standaard contentimplementaties, projectdagen, opleidingen, livegangen, etc. In de afgelopen periode hebben reeds tientallen remote opleidingen plaatsgevonden en zijn geplande project- en testdagen op afstand succesvol afgerond. Dit heeft onder andere geresulteerd in de livegang van de poli-apotheek van het UMC Utrecht.

Heeft u behoefte aan ondersteuning? Laat dit aan ons weten via uw accountmanager of via onze supportsite. Wij helpen u graag! 

 

 

Focus op toestemming van de patiënt werpt vruchten af
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vraagt in hoog tempo bij patiënten hun toestemming voor gegevensuitwisseling op. De teller loopt elke dag verder op en groeit naar het doel om bij de gehele patiëntenpopulatie toestemming geregistreerd te hebben. ”De toestemming is een belangrijke randvoorwaarde voor optimale gegevensuitwisseling”, stelt Koos Moerland, voorzitter van de raad van bestuur van het Zuid-Hollandse ziekenhuis. Lees hier meer over hoe het Van Weel-Bethesda-ziekenhuis die hoge aantallen zo snel voor elkaar kreeg.

 

 

Online inchecken op het patiëntenportaal
Met de huidige ontwikkelingen omtrent COVID-19 is er steeds meer ruimte voor zorginstellingen om de reguliere zorg te hervatten. Hierbij moet continu rekening worden gehouden met eventuele gevolgen van de corona-uitbraak zoals de schaarste aan zorgpersoneel, capaciteit en hulpmiddelen. 
Wij bieden met Modi 142385 in HF28 (HiX 6.2) de mogelijkheid aan de patiënt om zich thuis online in te checken voor zijn of haar afspraak en/of opname. Doordat de patiënt voor het contactmoment in het ziekenhuis de benodigde gegevens aan de zorginstelling aanlevert, wordt er werk uit handen genomen van de polimedewerker of verpleegmedewerker. 
Tevens is het voor zorginstellingen met een aanmeldzuil hiermee mogelijk om de rij bij de centrale zuilen zo kort mogelijk te houden. Hiermee wordt overbodig contact tussen patiënten voorkomen. Online inchecken thuis kan ervoor zorgen dat patiënten direct door kunnen lopen naar de desbetreffende poli in het ziekenhuis.

 

 

In de komende twee weken zal verdere uitleg in de vorm van een handleiding ‘Inrichting online incheckprocedure op patiëntenportaal’ beschikbaar gesteld worden via de supportsite.

 

 

Aanpassing PREZIES-lijnsepsisprotocol 2020
Op 18 mei ontving het PREZIES-team van ChipSoft bericht vanuit het RIVM. De pandemie met COVID-19 heeft effect op zorgprocessen en mogelijk ook (negatieve) gevolgen voor het vóórkomen van zorg-gerelateerde infecties. PREZIES wil het effect van de pandemie op het voorkomen van CVK-gerelateerde sepsis (lijnsepsis) in kaart brengen en heeft daarom het protocol van de lijnsepsis-aanlevering uitgebreid met COVID-gerelateerde vragen.
Alle noodzakelijke aanpassingen hiervoor zijn inmiddels verwerkt in de standaard content. De wijzigingen zitten in de content-update behorende bij HF104 (voor HiX 6.1) en HF29 (voor HiX 6.2) Klanten die geen standaard content van ons ontvangen, maar wel een onderhoudscontract hebben op de registratie en aanlevering rondom lijnsepsis, worden door het PREZIES-team van ChipSoft benaderd.

Om alle wijzigingen door te voeren zijn er twee Modi’s uitgeleverd: Modi 144120 met hierin alle wijzigingen rondom de vragenlijsten, formulieren en aanlevering, en Modi 144123 met een nieuwe dataset. De laatste zal door de zorginstelling zelf gecontroleerd moeten worden op correctheid van de tekst. Voor de volledige tekst van deze Modi’s verwijzen wij u graag naar de releasenotes, hieronder vindt u een korte samenvatting.

Modi 144120: De vragenlijst van de lijnsepsisregistratie naar PREZIES is uitgebreid met COVID-19-gerelateerde gegevens. Deze gegevens zullen worden aangeleverd indien er sprake is van een (mogelijke) lijnsepsis. 

 

Voor een volledige aanlevering zijn er extra kolommen toegevoegd aan het huidige aanlevertemplate. Er is een nieuw filter beschikbaar om de COVID-19-gerelateerde patiënten eenvoudig te tonen in het werkblad ‘Lijnsepsis’ (CS00001107).

 

Modi 144123: Voor de gemaakte inrichting in Modi 144120 is een dataset benodigd waarin de tekst van een positieve COVID-19 uitslag kan worden gedefinieerd. Om dit te realiseren is er een nieuwe dataset gemaakt 'COVID19_positievekweek'. Hierin kan de tekst worden ingesteld van een positieve kweekuitslag op COVID-19. Vanuit de standaard content is dit “Coronavirus (SARS-CoV-2, verwekker COVID-19): POSITIEF”. Dit kan door uw zorginstelling worden aangepast in de juiste tekst. Deze dataset wordt o.a. gebruikt in de vragenlijst 'Lijnsepsis bepaling (PDMS)' (CS00025932).

 

 

Installatie meest recente hotfix
Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw zorginstelling altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan via de reguliere kanalen contact met ons op.

 

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

 Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.