Nr. 36 | 6 januari 2021

 

 

HiX update - Vaccinatieregistratie (COVID-19 editie 10)
Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX ondersteuning biedt bij het vaccinatieprogramma voor zorgmedewerkers. 
Klikt u hier voor eerdere HiX updates.

 

 

Registratie COVID-19-vaccinaties zorgmedewerkers in HiX
Vanuit diverse zorginstellingen zijn verzoeken binnengekomen om in HiX ondersteuning te bieden bij het vaccinatieprogramma voor zorgmedewerkers. Normaal gesproken stellen wij dergelijke aanpassingen alleen via de standaard content beschikbaar, maar gezien de snel opvolgende ontwikkelingen bieden wij graag een directe oplossing voor al onze klanten. Wij willen via deze weg alle betrokkenen en specifiek Bravis ziekenhuis bedanken voor hun waardevolle input. 

Er is een handleiding verstrekt, waarin een toelichting wordt gegeven op het inrichten en ondersteunen van het registreren van het vaccinatieprogramma bij uw zorgmedewerkers. Met behulp van deze handleiding kunt u zelf de inrichting maken als uw zorginstelling geen gebruik maakt van de standaard content. Vragen over de handleiding kunnen via een supportcall worden ingediend onder de module 'COVID-19'. 

Als uw zorginstelling wel gebruikmaakt van de standaard content, wordt dit binnenkort uitgeleverd in een content update. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit zelf alvast in te richten. Als u hulp nodig heeft bij het maken van deze inrichting, kan dit worden aangevraagd bij uw ChipSoft-accountmanager. Deze inrichting (exclusief de ondersteuning voor het Zorgportaal) kan binnen een halve dag voor uw zorginstelling worden gerealiseerd.

Video
In onderstaande video lichten wij de registratie van COVID-19-vaccinaties bij zorgmedewerkers in HiX toe. 

 

 

 

Werkbeschrijving COVID-19-vaccinatie
Om te starten met de vaccinatieregistratie, kunnen alle medewerkers worden ingepland in HiX. Dit kan vooraf worden gepland, maar ook op basis van inloop. Met behulp van een samengesteld formulier kan praktisch en snel geregistreerd worden wat en hoe er is gevaccineerd. 

In het werkblad COVID-19 Vaccinatiescherm (Spreekuur) kan voor een medewerker een afspraak worden geregistreerd.

 

Vervolgens kan via de knop [COVID-19 vaccinatie] de registratie worden toegevoegd.

 

 

 

De registratie bestaat uit een aantal onderdelen.

Algemeen
De vragenlijst begint met de vraag naar het selectiecriterium voor de vaccinatie. Deze keuzelijst is gebaseerd op de specificaties voor de aanlevering aan het RIVM. De opties ‘Eigen medewerker’ en ‘Medisch’ zullen beide als resultaat ‘medisch’ worden aangeleverd. De optie ‘Eigen medewerker’ is toegevoegd om intern te kunnen rapporteren of het om een eigen medewerker gaat of niet. 

Vaccinatie
‘Vaccinatie uitgevoerd’: Deze wordt standaard beantwoord met ‘vandaag’, maar dit kan worden aangepast. Via deze vraag wordt een diagnose-complicatieregistratie opgeslagen, zodat in aanleveringen en rapportages duidelijk is of de medewerker gevaccineerd is.
‘Schema vaccinatie’: Voor de opties ’eerste vaccinatie’ en ‘tweede vaccinatie’ worden de daarbij behorende verrichtingen opgeslagen. 

Toestemming
Er kan direct geregistreerd worden of de medewerker toestemming geeft om de vaccinatiegegevens te delen met het RIVM. Indien akkoord, wordt dit als opt-in-registratie opgeslagen in HiX. 

Medicatie
Tenslotte kan het vaccin als medicatie worden geregistreerd door het klikken op de naam van het betreffende vaccin. Op basis van een VMO (voorgedefinieerde medicatieopdracht) opent het detailvenster en kan het chargenummer worden ingevuld.
 

 

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem dan contact op met uw ChipSoft-accountmanager of stel uw vraag via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.


Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.


Copyright © 2021 ChipSoft, all rights reserved.