Nr. 38 | 27 januari 2021

HiX update: Fase 3 triage (COVID-19 editie 11)
Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Deze update beschrijft hoe HiX ondersteuning biedt bij de triage voor IC-opnames tijdens fase 3.Ziekenhuizen zijn door IGJ gevraagd om de draaiboeken ‘Draaiboek Pandemie Deel 1 (NVIC)’ en ‘Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie (KNMG en FMS)’ in het EPD te registreren. In HiX is hiervoor inrichting beschikbaar gesteld, waarmee de behandelaar de triagelijst kan invullen. Ook is er een werkblad ontwikkeld voor deelnemers in de triage-commissie voor fase 3C. Hierdoor is het mogelijk om te registreren en achteraf in te zien welke patiënten wel en welke niet in aanmerking zijn gekomen voor een IC-opname en op basis van welke afweging.  

Note: De inrichting in HiX is voor fase 3A en 3B gebaseerd op het document NVIC ‘Draaiboek Pandemie' (versie 2.0 Mei 2020). De criteria voor fase 3C sluiten aan op het document 'Draaiboek Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie' (versie 2.0 November 2020).

Video
In onderstaande video lichten wij de triage voor IC-opname voor fase 3 in HiX toe.

Werking
Vanuit de widget ‘Behandelbeperking’, beschikbaar op elk voorblad, is de triage IC-opname fase 3A en 3B te starten.De triagelijst leidt de gebruiker door fase 3A en 3B van het stroomschema. Na beantwoording zijn zowel de inclusiecriteria als de uitkomst van fase 3A en 3B te zien op het voorblad onder ‘Behandelbeperking’. Fase 3C werkblad triagecommissie
De vragenlijst voor fase 3C is alleen via dit werkblad in te vullen, door de mensen die hiertoe geautoriseerd zijn. Het werkblad toont een lijst met patiënten voor wie de 'Triage IC-opname fase 3A en 3B' is ingevuld.


    De conclusie na invullen van deze vragenlijst is niet inzichtelijk op het voorblad.
Indien gewenst, kan het triageteam de Early Warning Score vergelijken van de patiënten die in aanmerking komen voor IC-opname. Door de patiënten te selecteren en vervolgens onderin op [Vergelijk EWS] te klikken, verschijnt een overzicht met de laatste EWS van elke patiënt.
Handleiding
Er is een gedetailleerde handleiding beschikbaar waarin wordt beschreven welke aanpassingen nodig zijn om deze inrichting in gebruik te nemen. Deze wordt na een getekende opdracht gedeeld. Neem contact op met de accountmanager voor uw zorginstelling voor meer informatie.Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen.

Copyright © 2021 ChipSoft, All rights reserved.