​                                                     Nr. 39 | 20 april 2021

 

 


HiX vernieuwt: Radiotherapie
HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: HiX voor Radiotherapie.Het radiotherapiedossier in HiX heeft een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. De onderdelen consultvoering, patiëntdossier en behandeling maken onderdeel uit van één dossier, met als gevolg meer overzicht en tijdbesparing voor alle disciplines op de radiotherapieafdeling. Daarnaast zijn verdere integratiemogelijkheden met externe deelsystemen geïntroduceerd.

Kijk het webinar terug! 
Op 4 maart 2021 deelde Radiotherapiegroep zijn ervaringen met HiX met circa 200 geïnteresseerden. Samen hebben we een dossier en workflow ontwikkeld, dat aansluit bij de processen binnen de radiotherapie. De mate waarin HiX is toegespitst op de radiotherapie, is nog vrijwel uniek.

U kunt via onderstaande button of via deze link de verschillende onderdelen van het webinar terugkijken. Ook zijn alle vragen die tijdens het webinar gesteld zijn beantwoord en samengevoegd in een document. 

 

 


 


Workflow aangestuurd vanuit HiX
Doordat de gehele workflow aanstuurbaar is vanuit HiX, ontstaat er een helder overzicht van de gehele radiotherapiebehandeling van een patiënt. Vanuit het dossier of via een multidisciplinair overleg (MDO) kan de patiënt direct worden aangemeld voor radiotherapie. De radiotherapeut kiest vervolgens een vooraf gedefinieerde behandeling die geschikt is voor de patiënt en kan deze eventueel nog finetunen. Na het bepalen van de juiste behandeling kan het voorbereidingsproces worden gestart. Ook dit wordt volledig ondersteund binnen HiX. Het secretariaat heeft gebruiksvriendelijke tools om de volledige behandeling voor de patiënt in te plannen, inclusief de bestralingsreeks.

 

 

Hergebruik van sjablonen
Het behandelplan bestaat doorgaans uit vier fases: de aanmeldfase, de voorbereidingsfase, de behandelfase en de follow-up-fase. Veel patiënten worden behandeld volgens een protocol. Door gebruik te maken van behandelplansjablonen kunnen protocollen direct voor meerdere patiënten worden ingezet. Op deze manier kan elk ziekenhuis zijn eigen protocollen standaardiseren in HiX. Tevens biedt het behandelplan de flexibiliteit om per patiënt af te wijken, indien de medische situatie hierom vraag. Deze standaardisatie scheelt in de registratielast en zorgt voor heldere rapportages over de uitgevoerde behandelingen. De registratielast vermindert ook doordat de DICA-aanleveringen worden voorgevuld op basis van eerdere registraties in het dossier. 

 

Het opstellen van een behandelplan is duidelijk en overzichtelijk. [Klik op de afbeelding om het screenshot te vergroten]. 

 

 

Voor alle rollen
Het dossier beschikt over duidelijke registratieformulieren voor de verschillende contactmomenten en besprekingen in de poliklinische en klinische setting. Om alle verschillende rollen te ondersteunen bij hun verslaglegging, bieden we de mogelijkheid van vrije tekstinvoer, waarbij gebruikers zelf standaardteksten kunnen aanmaken. Ook zijn er voorgedefinieerde invulformulieren beschikbaar. Deze ondersteunen een gestructureerde consultvoering en verslaglegging. 

 

 

Informatie beschikbaar in bestralingsbunker
De laborant heeft de beschikking over een inroom-monitor. Dit is een formulier dat hij op het scherm kan zetten, waarop behandelinformatie en liggingsgegevens vergroot getoond worden. Zo is in de bestralingsbunker direct alle benodigde informatie eenvoudig in te zien. Daarnaast is vanuit dit scherm ook andere informatie over de behandeling snel inzichtelijk, zoals de overdrachten tussen alle rollen en de multimedia die gekoppeld is aan de behandeling. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van de patiëntligging, -positionering en wondverzorging. De gegevens over de bestraling komen terug in het dossier, zodat de arts bijvoorbeeld tijdens controleafspraken alles vanuit één systeem kan inzien.  

 

 

Overzichtelijke resultaten
De resultaten van de onderzoeken, verkregen vanuit verschillende bronnen, kunnen worden beargumenteerd onder het aanvullend onderzoek. Hierbij worden enkel de conclusie en interpretatie van de aanvrager van het onderzoek vastgelegd. Zo staan de resultaten beknopt en overzichtelijk in het dossier en zijn die gemakkelijk na te slaan voor het vaststellen van het beleid. 

 

 

“Oplossing waar iedere oncologische afdeling blij van wordt” 
Eind vorig jaar ging de afdeling Radiotherapie van het Erasmus MC volledig live met HiX. Eerder ging Radiotherapiegroep hen al voor. Het werkproces van de radiotherapeut-oncoloog heeft door HiX een flinke versnelling gekregen. Dorien Haverkort van Radiotherapiegroep: ''Registraties verlopen sneller én ze worden handig hergebruikt. Ik werk nu met standaard behandelplansjablonen, waarmee ik met een druk op de knop in een nette zin in het dossier neerzet hoe ik die patiënt ga behandelen. Daarbij staan gegevens als bijwerkingen direct genoteerd. Een enorme winst." Lees het hele artikel via onderstaande button of via deze link

 

 

 

Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.nl of via telefoonnummer 020-49 39 000.

  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Niettemin kan het voorkomen dat de genoemde oplossingen inmiddels zijn ingehaald door nieuwe ontwikkelingen

Copyright © 2021 ChipSoft, All rights reserved.