Dagelijks werken er ongeveer negenhonderd 'Chippies' aan de verbetering van de zorg. Een daarvan is Martijn Schoorl, werkzaam als Consultant Autorisaties. Martijn vertelt hoe hij in zijn rol impact maakt op zowel de zorg als op ChipSoft als bedrijf. Dankzij een goede autorisatiestructuur kan de arts zich namelijk volledig focussen op zijn werk, worden er minder fouten gemaakt én helpt hij zijn collega's organisatiebreed.

Vacature Software Consultant Autorisaties

Van Bedrijfskunde naar zorg-ICT

Ik heb een master Bedrijfskunde gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Eigenlijk wist ik nog niet heel goed wat ik daarna wilde gaan doen en kwam toevallig bij ChipSoft uit. Een teamgenoot van hockey werkte hier en heeft me doorverwezen. Inmiddels zit ik er 12 jaar! Ik heb intussen al heel veel projecten gedaan en daardoor goede kennis van en ervaring met de zorgmarkt. Toch blijft het uitdagend genoeg, omdat alles continu verandert.


Leuke discussies met teamgenoten

In team Autorisaties zijn we met zijn achten. We zijn niet vies van het voeren van interessante gesprekken en maatschappelijke, inhoudelijke discussies. Als je je hierin wilt mengen, moet je wel met goede argumenten komen *knipoog*! Het is hartstikke gezellig, de sfeer is goed en iedereen is behulpzaam. Als je hier komt werken is het handig als je cognitief goed onderlegd bent, goed verbanden kunt leggen en een creatief denkvermogen hebt. Binnen het team durven wij kritisch te zijn en staan wij open voor het leren van nieuwe dingen.


Afwisselende baan

Mijn baan als Consultant Autorisaties is heel afwisselend, wat het erg leuk maakt. Zo hebben we binnen ons team verschillende aandachtsgebieden waarin je je verdiept, bij mij zijn dat HiX Mobile en migraties. Als gezamenlijk doel hebben we het optimaliseren van ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. En het ondersteunen van onze klanten natuurlijk. Hier maak je je, als Consultant Autorisaties, dan ook iedere dag hard voor. En daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken!


Gebruikers autoriseren

In mijn functie begeleid ik ziekenhuizen bij het implementeren van HiX op het gebied van autorisatie- en accountbeheer. Je kunt je voorstellen dat een arts in het ziekenhuis andere handelingen in het patiëntendossier mag uitvoeren dan bijvoorbeeld een receptioniste. Zo mag een arts medicatie voorschrijven, maar een receptioniste niet, terwijl zij misschien wel het medicatieoverzicht mag inzien. Om dit goed te organiseren, zijn wij er. In je rol als Consultant Autorisaties is het je hoofdtaak om de juiste gebruikers de juiste rechten en mogelijkheden toe te kennen. Op die manier kan iedere gebruiker een bepaalde set aan handelingen uitvoeren, toegespitst op hun eigen rol.


Toegang tot patiëntendossiers

Het is van belang dat gebruikers alleen patiëntendossiers kunnen benaderen in HiX, die voor hun werkzaamheden noodzakelijk zijn. Dankzij onze groepenstructuur kan de klant eenvoudig groepen met bepaalde rechten definiëren en gebruikers aan deze groep toevoegen. Zo hoeft de klant dit slechts eenmalig in te stellen en kan deze er vervolgens steeds gebruik van maken. Met dit soort logica houden wij ons bezig; hoe kunnen we autorisatiebeheer zo correct en efficiënt mogelijk inrichten voor de zorgverlener?


Puzzel

Omdat zorg-ICT altijd in beweging is, vraagt dat continu om nieuwe ontwikkelingen binnen HiX. Dat zorgt voor een dynamisch proces, ook in ons team. Je moet daarom telkens inspelen op nieuwe scenario's. Om de zorg steeds verder te verbeteren, komen er continu nieuwe oplossingen die de zorgverlener ondersteunt bij in HiX. In mijn rol betekent dit dat je, per nieuwe functionaliteit, ook moet zorgen voor een passende autorisatiestructuur. Als er een nieuwe functionaliteit gemaakt is waar bepaalde gebruikers gebruik van (mogen) maken, dienen wij hier een oplossing voor aan te bieden. Vaak is dit een leuke puzzel.


Samenwerken

Juist omdat er aan praktisch iedere nieuwe ontwikkeling wel weer een autorisatierandje zit, moet je in mijn rol overkoepelend naar HiX kijken. Veel werkprocessen zijn met elkaar verweven en daarmee ook de autorisatiestructuur. Dit zorgt ervoor dat ik veel contact heb met collega's uit alle andere disciplines. Bij Team Autorisaties dienen we niet één specifieke HiX Module, zoals PDMS, Medicatie/Apotheek of Factuur. Ons team heeft met iedere module te maken. Op die manier leer je veel mensen bij ChipSoft kennen. Dat vind ik erg waardevol.


Impact op de zorg

Als je bij ons komt werken, kun je een heel belangrijke bijdrage leveren aan de zorg. Door onze autorisatiestructuur te implementeren en verder te optimaliseren, worden er minder fouten gemaakt. Zo kunnen zorgverleners zich volledig focussen op hun werk. Daarbij hoeven zij zich geen zorgen te maken over het wel of niet mogen doen van bepaalde handelingen in HiX. De gebruiker wordt als het ware gestuurd. In ons team maak je niet alleen impact op de zorg, maar ook op ons bedrijf. Dus: stuur jij snel die sollicitatiebrief? Dan zie ik je bij team Autorisaties!