Lotte de Vink, Software Consultant Apotheek/Medicatie

Dat afstuderen en werken prima samengaan, bewijst software consultant Apotheek/Medicatie Lotte de Vink. Tijdens haar master Medical Informatics aan de UVA/AMC deed zij wetenschappelijk onderzoek naar de behoefte aan verschillende medicatievoorschrijfschermen voor verschillende medische specialismen. In haar blog vertelt ze meer over deze ‘perfecte combinatie’.

Kom werken bij ons!

Studie en werkervaring

Toen ik met mijn master begon, wilde ik daarnaast graag werkervaring opdoen. Ik schreef een open sollicitatie naar ChipSoft, er bleek een wederzijdse klik en ik kon 20 uur per week aan de slag. Zo rolde ik vanuit mijn studie het werkende leven in.


Afstuderen en zorg verbeteren

Ik wilde graag een afstudeeronderzoek doen waarmee ik de zorg kon verbeteren. Tijdens een brainstorm met ons team Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) ontstond het idee om een nieuwe versie te maken van het medicatievoorschrijfscherm in ons EPD, HiX. De meeste EPD’s bieden één scherm voor alle specialismen en wij wilden onderzoeken of er behoefte was aan specialisme specifieke voorschrijfschermen en – zo ja - wát die behoeften dan zijn. Dat werd mijn afstudeeronderzoek.


Uitgebreid literatuuronderzoek

Het hele onderzoek duurde acht maanden, waarbij het literatuuronderzoek de meeste tijd in beslag nam. Hiervoor heb ik onder meer de database Pubmed gebruikt. Ik heb duizenden artikelen doorgespit naar aanwijzingen voor de behoefte aan verschillende voorschrijfschermen. Ik zocht naar wat er bekend is over bepaalde aspecten binnen een voorschrijfscherm en welke elementen er voor welke specialismen nodig zijn binnen het scherm. Ik wilde graag weten of er elementen zijn die wel bij het ene specialisme passen maar niet bij het andere. De resultaten van het literatuuronderzoek heb ik geverifieerd in een observatieonderzoek en usability-onderzoek.


Veel verschillen tussen specialismen

Uiteindelijk heb ik 47 verschillende designelementen gevonden, die ik per specialisme heb getoetst. Daaruit bleken veel verschillen. Een aantal elementen is voor alle specialismes belangrijk, zoals een zoekbalk, maar een aantal voor slechts een of twee. De meest specifieke designaspecten heb ik gevonden voor de Kindergeneeskunde. Bij dat specialisme kwam heel sterk de behoefte aan een dosiscalculator naar voren, bij andere specialismen niet. Dat is een tool waarmee je de dosering bepaalt aan de hand van de lengte en het gewicht van het kind. Uiteindelijk heb ik mijn onderzoek afgerond met een acht, waar ik natuurlijk heel blij mee ben.


EPD verrijken met resultaten

Op dit moment werken we aan het vernieuwen van het voorschrijfscherm. De resultaten van mijn onderzoek kunnen we daarbij goed gebruiken om HiX te verrijken. In eerste instantie leidt dat waarschijnlijk niet tot een uniek medicatievoorschrijfscherm voor ieder specialisme, maar bijvoorbeeld tot een onderscheid in ‘snijdend’, ‘beschouwend’ en ‘Kindergeneeskunde’. Daarmee zouden we al een hele mooie stap maken in de ondersteuning van de eindgebruikers.


Starttijdmelding

Het medicatievoorschrijfscherm hoeft op basis van mijn onderzoek niet helemaal op de schop, maar we kunnen sommige elementen ervan verbeteren. Wij hebben nu bijvoorbeeld een starttijdmelding, die naar voren komt wanneer je medicatie voorschrijft op een later tijdstip dan de eerste toediening. Sommige voorschrijvers zien deze melding over het hoofd, waardoor ze onbedoeld medicatie voorschrijven waarbij doseringen missen of later starten. Wij werken nu aan een oplossing waardoor dit voorkomen kan worden, zonder dat er een melding wordt getoond.


Kijken naar wat professionals nodig hebben

Vanuit mijn functie kijk ik dus vooral naar wat zorgprofessionals nodig hebben binnen een scherm, niet zozeer naar welke functionaliteiten er sec aanwezig moeten zijn om medicatie voor te schrijven. Want als je alleen dat laatste doet, ondervinden eindgebruikers problemen en frustraties tijdens hun werk. We verhogen dus het gebruiksgemak door het medicatieproces te verfijnen, zodat zorgprofessionals prettiger en sneller hun werk kunnen doen.


Samenwerken geeft een kick

Bij supportcalls die ik met mijn team beantwoord, zitten regelmatig vragen die raakvlakken hebben met mijn onderzoek. Daardoor kan ik bepaalde wensen goed toetsen aan de resultaten uit mijn onderzoek. Het is erg leuk om op verschillende manieren met hetzelfde onderwerp bezig te zijn. Zo zit ik bijvoorbeeld ook in de gebruikersgroep Medicatieoverdracht, waarin ik met twaalf ziekenhuizen toe werk naar concrete oplossingen waar zij allemaal bij gebaat zijn. Het geeft een kick om op die manier samen aan betere zorg te werken.


Spreker op Samen naar betere zorg Festival

Niet zo lang geleden mocht ik mijn onderzoek toelichten aan een groep artsen die in hun ziekenhuis een soort brugfunctie bekleden tussen de specialisten en de ICT-afdeling. Zij waren blij verrast om te horen dat wij de wensen van verschillende specialismen zo specifiek onderzoeken. Op 16 januari vertelde ik mijn verhaal in een parallelsessie op het Samen naar betere zorg Festival. Hartstikke leuk om zo kort na mijn studie al binnen ChipSoft impact te kunnen maken in ons EPD en daarmee de zorg in heel Nederland. Daarom vind ik hier afstuderen en het medicatieproces verfijnen de perfecte combinatie.

Ben jij student en wil jij met jouw afstudeeronderzoek ook direct impact maken binnen de zorg? Dan is werken bij ChipSoft wellicht iets voor jou. Bekijk onze vacatures.