Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle medewerkers en processen rondom de wachtlijstregistratie van een patiënt. Elke betrokken medewerker beschikt direct over de relevante gegevens en handige tools om de registratiedruk te minimaliseren.

 

Wachtlijstregistratie in elektronisch patiëntendossier HiX

Bij de aanvraag van een snijdend of beschouwend specialist voor een opname en/of operatie maakt elektronisch patiëntendossier HiX automatisch een (klinische) wachtlijstregistratie aan.  Deze is direct na de aanvraag door de specialist beschikbaar voor de planners. De planners hebben zowel een wachtlijstfunctionaliteit voor de snijdende opnames als voor de beschouwende opnames.

 

Overzicht voor planners

Voor de snijdende opnames zien de planners een overzichtsscherm met daarin een onderverdeling tussen de beschikbare operatiesessies per specialisme of specialist , de ingeplande operaties per operatiesessie en een wachtlijst die meeloopt met de opnames en operaties voor het geselecteerde specialisme.

 

Relevante gegevens in het EPD

Op de wachtlijst staan relevante gegevens die reeds door de aanvragend specialist en de anesthesist zijn vastgelegd. Denk hierbij aan gegevens over de ingreep, de urgentie, de benodigde resources, de opname, de operateur en de (status van) de preoperatieve screening. Ook patiëntkenmerken als geboortedatum, geslacht en allergieën zijn hier beschikbaar in het elektronisch patiëntendossier.

 

Filters

Binnen de wachtlijstfunctionaliteit in het elektronisch patiëntendossier kunnen planners eenvoudig filters toepassen. Denk bijvoorbeeld aan een filter voor ‘screening akkoord’ of een filter op basis locatie of urgentie. Hierdoor kunnen zij operaties en opnames zo efficiënt mogelijk inplannen.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.