HiX ondersteunt alle medewerkers en professionals op en rond de dialyseafdeling. Het EPD presenteert aan de behandelaar de relevante patiëntgegevens, alsook handige tools die het behandeltraject stroomlijnen.


Dialyse in HiX

HiX biedt alle zorgverleners die een behandelrelatie hebben met de dialysepatiënt precies die informatie en registratiemogelijkheden die ze nodig hebben. Zorgprofessionals hebben toegang tot alle relevante, actuele registraties van hun collega's. Zo heeft iedere behandelaar een totaalbeeld van de patiënt, de status van de behandeling en de uit te voeren verrichtingen.

Met HiX kunnen behandelaars snel een flexibel behandelplan voor de patiënt creëren. Alle aspecten worden in het EPD beheerd: van het uitzetten van (medicatie-)orders, verpleegkundige opdrachten en onderzoeken tot het invullen van het dialysevoorschrift en het plannen van afspraken.


Geïntegreerde monitoring

Tijdens de dialyse kunnen onder meer de controlewaarden zoals bloeddruk, onttrokken vocht en dialysaatflow nauwkeurig worden opgevolgd. HiX ontvangt deze waardes in real time uit het dialyseapparaat en slaat ze op in de dialysestatus van de patiënt. Doordat elke verandering in de waarden op elk moment zichtbaar is voor de behandelaars, kunnen zij hier snel op inspelen.


Efficiënt informatie delen en plannen

Een goed behandelbeleid staat of valt met de samenwerking tussen de disciplines.

Doordat HiX een volledig geïntegreerd EPD is, verlopen opdrachten tussen verschillende afdelingen geruisloos. De patiënt heeft maar één dossier en elke behandelaar heeft daarop een eigen rolgerichte view. De gegevensoverdracht is veilig en efficiënt.

Tijdens het multidisciplinair overleg worden de relevante gegevens geregistreerd door de behandelaars verzameld in overzichtslijsten. Zo kunnen zij het behandelbeleid eenvoudig evalueren, eventuele problemen analyseren en informatie gestructureerd delen.

Bij het plannen van een afspraak reserveert HiX niet alleen de stoel, maar ook de bijhorende medicatieopdrachten en benodigde resources. Kan een afspraak niet doorgaan, dan wordt deze (inclusief alle bijhorende onderzoeken, (vervolg)afspraken en resources) in een enkele handeling verplaatst.


Voordelen

  • Efficiënte dialyseplanning
  • Alle relevante informatie overzichtelijk in kaart gebracht
  • Gebruiksvriendelijke, efficiënte registratiemogelijkheden
  • Elke behandelaar een aangepaste view
  • Inzage in alle actuele en historische waarden uit apparatuur


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.