Als geïntegreerd, flexibel EPD ondersteunt HiX alle processen in de kinesitherapie. Hiermee beschikken kinesisten meteen over alle relevante informatie en intelligente registratiemogelijkheden.


Kinesitherapie in HiX

Het kinesitherapiedossier in HiX gaat uit van de zorgvraag. Per type consultatie of zorgvraag wordt een specifieke anamnese aangeboden, die voorgedefinieerde onderdelen bevat in functie van de zorgvraag.

Verder is in het consultformulier een uitgebreid aanbod aan courant gebruikte scorelijsten opgenomen. Denk daarbij aan de Astrand Test, de Berg Balance Scale, de Neck Disability Index, et cetera. De scores, die HiX automatisch berekent op basis van de beantwoording door de zorgverlener, kunnen tubulair of grafisch worden weergegeven.

Via de cumulatieve weergave kan de kinesist bovendien de evolutie van resultaten van een bepaalde test doorheen de tijd bekijken, wat de opvolging van de patiënt vergemakkelijkt.


Behandelcommunicatie

De behandelcommunicatie in HiX maakt deel uit van het overkoepelende revalidatiedossier en ondersteunt het multidisciplinaire traject bij een ambulante of klinische revalidatiebehandeling. Diverse specialismen, waaronder de kinesitherapie, ergotherapie en logopedie, hebben hier toegang toe.

Als voorbereiding op het teamoverleg kunnen de betrokken zorgverleners in de behandelcommunicatie een individuele rapportage invoeren over het functioneren van de patiënt. HiX verzamelt vervolgens al deze gegevens in één formulier dat tijdens het teamoverleg aangepast en/of aangevuld kan worden, wat de registratielast reduceert en zorgt voor een vlotte samenwerking van alle zorgverleners die deel uitmaken van de revalidatiebehandeling.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.