HiX ondersteunt alle processen rond de oncologische zorg met intelligente en flexibele tools. Hiermee beschikken alle professionals meteen bij het inloggen over de juiste informatie en registratiemogelijkheden die specifiek passen bij hun rol.


Oncologie in HiX

HiX voor de oncologie biedt geïntegreerde procesondersteuning voor alle oncologische behandelingen. Met overzichtelijke inzage- en registratieschermen maakt HiX de complexiteit beheersbaar. Oncologen zetten vanuit het EPD eenvoudig behandelingen uit voor hun patiënten, waaronder cytostaticakuren. Deze kuren maken bij het voorschrijven automatisch ook onderdeel uit van de geïntegreerde medicatielijst, wat de veiligheid van de patiënt ten goede komt.


Overzichtelijke opvolging

Alle stappen van de behandeling worden eenvoudig vastgelegd in het EPD. Zodra de kuren zijn gepland, bereid en toegediend (met de juiste afhandeling van attestplichtige medicatie) biedt HiX de oncoloog een handig overzicht, al dan niet in een grafische tijdlijn. Daarin worden alle toegediende kuren inclusief toxiciteit en laboratoriumgegevens chronologisch weergegeven. Vanuit dit overzicht kan rechtstreeks een nieuwe kuur of cyclus worden voorgeschreven, waarbij de patiëntveiligheid bewaakt wordt.


Multidisciplinair

Ook bij het aanmelden van een patiënt voor een MDO biedt HiX flexibele workflowondersteuning. Deze faciliteert een optimale voorbereiding en planning met de juiste disciplines, alsook een eenduidige en efficiënte verslaglegging, inclusief de brief aan de huisarts. Door maximaal gebruik te maken van gegevensdeling, is iedere zorgverlener altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de toestand en behandeling van de patiënt.

HiX voorziet zorginstellingen ook van een specifieke, multidisciplinaire mamma-oplossing.


Ondersteuning op maat

HiX biedt elk specialisme en iedere rol een specifieke en aangepaste view op het dossier. Met uitgebreide standaard content reikt het EPD de benodigde informatie altijd op het juiste moment en met de gewenste context aan. Hierdoor registreren zorgprofessionals gegevens eenvoudiger en efficiënter.

Met innovatieve tools zoals beslissingsondersteuning, consult 2.0 en het aanbieden van 'zorgvragen', toont HiX direct de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt. Daarnaast biedt HiX structuur, waardoor gegevens eenvoudig te filteren (en dus snel terug te vinden) zijn en de verslaglegging van bijvoorbeeld het multidisciplinair overleg optimaal wordt ondersteund.

Patiënten krijgen een sterkere regie aan de hand van een geïntegreerd portaal. Behandelaars buiten de zorginstelling kunnen op hun beurt gebruikmaken van een eigen online portaal om hun patiënt op de voet te volgen. De uitwisselingsmogelijkheden van HiX met externe zorgactoren zijn legio.

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt door HiX, zodat de registratielast beperkt blijft. Bovendien worden de gegevens automatisch verzameld voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Uiteraard worden de geldende (inter)nationale wetten, regels en richtlijnen op elk moment in het zorgtraject gerespecteerd.


Voordelen

  • Vakinhoudelijke content
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.