Elektronisch patiëntendossier HiX weet op ieder device, altijd en overal wat de zorgverlener nodig heeft. Zo kan het voor iedere zorgprofessional een taakgerichte oplossing aandragen. Dat noemen we smart health.


Smart health in HiX

Elektronisch patiëntendossier HiX weet wie de gebruiker is, welke rol hij op welk moment vertolkt in het behandelproces en op welk device hij werkt. Door slim in te spelen op die ‘context of use’ kan HiX in elke situatie de meest efficiënte registratie- en naslagmogelijkheden aanbieden.


Elektronisch patiëntendossier afgestemd op behoefte

Het voordeel van smart health is het beste duidelijk te maken aan de hand van enkele voorbeelden. Een cardioloog die achter zijn desktop in het dossier van de patiënt bestudeert, ziet bijvoorbeeld het volledige dossier op overzichtelijke wijze op zijn beeldscherm. Dat geldt niet voor een verpleegkundige die met haar smartphone over de afdeling loopt om bij 20 patiënten dezelfde meting te registreren. Zij krijgt van HiX de benodigde metingen gebruiksklaar en op zakformaat aangereikt, want dat is wat ze op dat moment nodig heeft.


Tablet, Zelfservicekiosk en smart tv

Ook voor de thuiszorgmedewerker die met een tablet bij de patiënt thuis zit, is HiX toegespitst op zijn situatie. En dat geldt eveneens voor de smart tv in de teamkamer waarop HiX de zorgbehoeften van een complete afdeling visualiseert. Typerend is verder de Zelfservicekiosk waarop de patiënt bijvoorbeeld een infectiepreventielijst kan invullen. En de specialisten-app waarmee medisch specialisten altijd en overal over de informatie en functionaliteiten van het EPD beschikken. Het continu inspelen op de rol, behoeftes, plaats en het device van de HiX-gebruiker: dát noemen we smart health.


Voordelen

  • Taakgerichte ondersteuning voor iedere zorgprofessional
  • Minimale registratiedruk
  • Maximale aandacht naar de patient
  • Innovatieve oplossing


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.