Elektronisch patiëntendossier HiX stroomlijnt het supervisieproces en zorgt voor optimale ondersteuning voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij het superviseren van medewerkers in opleiding.


Supervisie in HiX

Artsen of verpleegkundigen in opleiding kunnen onder verantwoordelijkheid van een begeleider direct gegevens in HiX registeren. Dit maakt het mogelijk om medewerkers in opleiding te coachen en te voorzien van feedback in het EPD. Supervisie kan onder meer worden ingezet bij het registreren van consulten, het invullen van vragenlijsten en het voorschrijven van medicatieopdrachten.

 

Accorderen of afwijzen

Een medewerker in opleiding kan pas gegevens in HiX registreren wanneer een verantwoordelijke begeleider is geselecteerd. De ingevoerde gegevens verschijnen op de supervisie-werklijst van deze supervisor. De supervisor kan acties in de werklijst accorderen of afwijzen en kan opmerkingen of notities invoeren. Afgehandelde acties verdwijnen van de werklijst, maar blijven inzichtelijk. Artsen kunnen in HiX per coassistent volgen welke informatie is vastgelegd en welke acties zijn uitgezet.


Voordelen

• Medewerkers in opleiding kunnen veilig hun werk doen
• Efficiente begeleiding van medewerkers in opleiding
• Alle handelingen zijn terug te zien


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.