Via HiX hebben zorgverleners rechtstreeks toegang tot eHealth-diensten van de overheid. Deze worden aan de hand van koppelingen naadloos geïntegreerd in de software. Een van de recentste ontwikkelingen op dit vlak is de integratie met Vitalink, die in samenwerking met AZ Delta gerealiseerd werd. In zijn gastblog gaat Geert Snijders, IT-verpleegkundige van AZ Delta, dieper in op de nieuwe koppeling. 


Bij AZ Delta halen we via deze koppeling het thuismedicatieschema van de patiënt op. Het medicatieschema uit Vitalink wordt zo onderdeel van de medicatiefunctionaliteit in HiX. Met zijn closed-loop ondersteuning zorgt HiX er vervolgens voor dat de centrale medicatielijst voor alle betrokken zorgverleners beschikbaar is. Zij hoeven geen uitstapjes te maken naar externe platformen, maar vervolledigen alle stappen binnen de natuurlijke workflow in het EPD. Dit vereenvoudigt de registratieprocessen.

AZ Delta was tijdens het implementatietraject van HiX vragende partij voor de koppeling met Vitalink. Samen met ChipSoft werd gewerkt aan de nodige ontwikkelingen. Wegens die betrokkenheid ontving het ziekenhuis ook een uitnodiging voor de validatietest. Die verliep goed, waarna de koppeling in productie werd gebracht.

De operationele koppeling betekent dat we anders gaan werken. Vroeger moesten we, wanneer een patiënt binnenkwam, vertrouwen op diens geheugen of een document waarop de thuismedicatie stond. In veel gevallen was dat document een 'keukenlijstje' met de namen van de geneesmiddelen zonder enige informatie over dosering of tijdstip van inname. De gegevens op deze lijstjes zijn bovendien niet noodzakelijk correct. Nu vragen we de medicatiegegevens in eerste instantie rechtstreeks in HiX op uit Vitalink. Die gegevens werden ingevoerd door iemand met klinisch inzicht, waardoor de medicatieschema's in de regel correcter en vollediger zijn dan wat de patiënt zelf kan vertellen.

Vanzelfsprekend verhoogt de nieuwe werkwijze de patiëntveiligheid. Waar voorheen de informatie manueel werd ingevoerd, waarbij alle geneesmiddelen een voor een met alle bijhorende gegevens geregistreerd moesten worden, wordt nu de correcte thuismedicatie uit Vitalink eenvoudig in één beweging ingeladen in het dossier.

Bij de verspreiding en het gebruik van Vitalink is er nog ruimte voor groei. Het aantal medicatielijsten in Vitalink zal nog sterk toenemen. Een belangrijke bijkomende evolutie bestaat erin dat ook eerste- en tweedelijnszorgverleners gegevens zullen wegschrijven. Eens Vitalink toelaat dat huisartsen en ziekenhuizen data toevoegen, zal het aantal dossiers alsook de volledigheid daarvan verbeteren. Met de aanpassingen door de huisarts of specialist wordt de medicatielijst bovendien nog beter up-to-date gehouden.

Naargelang deze evoluties in Vitalink zich doorzetten, zal de integratie ervan in HiX een steeds sterker werkinstrument worden voor de thuismedicatie van de patiënt. AZ Delta gelooft heel sterk in deze ontwikkeling: we verwachten een enorme toename van dossiers waaruit we kunnen putten om informatie op te halen. Dat is de toekomst van Vitalink, en die begint wat mij betreft liever vandaag dan morgen.

De volgende stap die we zetten, na de medicatieschema's, is het ophalen van de vaccinatiegegevens uit Vitalink. We zullen meteen in HiX zien of een patiënt in orde is met alle vaccinaties. Vooral op de Spoedgevallendienst biedt dit een grote meerwaarde, waar bijvoorbeeld veel patiënten met verwondingen binnenkomen die zich niet herinneren wanneer ze hun laatste tetanusvaccinatie kregen.

ChipSoft zet de realisatie van koppelingen met eHealth-platformen als prioriteit op de ontwikkelagenda van haar software developers. Er werden reeds verscheidene koppelingen gerealiseerd en er zijn er steeds meer in ontwikkeling, zoals Recip-e voor het creëren en uitwisselen van elektronische voorschriften. Bij het bepalen van prioriteiten en het uitwerken van de koppeling houdt ChipSoft steeds rekening met de wensen en voorkeuren van haar klanten. Elke ontwikkeling wordt gerealiseerd in overleg met klant-ziekenhuizen.