​Deze week heeft de 125.000ste zorgprofessional de e-learning van HiX afgerond. Door regelmatig via e-learning te oefenen beginnen zorgprofessionals optimaal voorbereid aan hun klassikale HiX-opleidingen. Ook kunnen zij via e-learning na de livegang van HiX hun skills blijven aanscherpen.


De e-learning is een voorbereiding en aanvulling op de klassikale opleidingen die door de zorginstelling worden georganiseerd in het kader van de HiX-implementatie. De e-learning bestaat uit verschillende modules voor de grootste gebruikersgroepen en biedt iedere medewerker de gelegenheid op eigen tempo en op iedere locatie met internettoegang te oefenen met HiX.


Standaard content

Alle onderdelen van de e-learning zijn gebaseerd op de standaard content en het cursusaanbod wordt voortdurend uitgebreid met nieuwe modules en nieuwe functionaliteit. Ook rolgerichte trainingen behoren tot de mogelijkheden. Ieder onderdeel bevat een demonstratie van de handeling, een oefening en een aantal toetsvragen. Door deze methode doen de e-learners kennis en vaardigheden op met echte praktijksituaties.


Beste voorbereiding

Voor een optimale voorbereiding op een implementatie krijgen projectleden al vroeg in het implementatietraject, voorafgaand aan de projectopleidingen, toegang tot de e-learning. De eindgebruikers volgen de online training twee á drie weken voor de klassikale opleiding. Zo komt iedereen met een goed basisniveau naar de klassikale opleiding, waardoor de lestijd efficiënter wordt benut.


Nieuwe medewerkers

Zorginstellingen stellen zelf een coördinator aan die de toegang tot de e-learningomgeving beheert. Zo kunnen zij zelf nieuwe medewerkers aanmelden. Ook draaien zij zelf rapportages van de voortgang van de e-learning uit, waarmee zij kunnen sturen op een optimaal verloop.


Veilige zorg

Steeds meer ziekenhuizen stellen de e-learning van HiX verplicht voor hun medewerkers. Ook na de livegang blijft de e-learning beschikbaar, zodat nieuwe medewerkers ermee kunnen trainen. Door zorgprofessionals goed voorbereid met HiX te laten beginnen, borgen zorgorganisaties de patiëntveiligheid en benutten zij vanaf dag 1 alle mogelijkheden van het EPD op de juiste wijze.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.