Op 20 april 2018 nam het Algemeen Ziekenhuis Delta (AZ Delta) op haar vijf campussen HiX in gebruik. Het EPD werd met een big bang live gebracht: een primeur in België! Deze verwezenlijking was mogelijk dankzij een sterke projectorganisatie en een goede samenwerking. Sinds de livegang registreren alle afdelingen in een gezamenlijk patiëntendossier, dat alle zorgprocessen integreert in één workflow.


In oktober 2017, een halfjaar voor de livegang, interviewden we een aantal key-users over hun verwachtingen en eerste indrukken. Enkele van hun reacties zijn hieronder te lezen.


Koen Hillewaere, hoofdverpleegkundige Intensieve Zorg, key-user en voorzitter werkgroep PDMS intensieve

"Ik heb al gezien dat er heel veel mogelijk is. HiX is een enorme vooruitgang ten opzichte van hoe we nu werken. Wij registreerden veel op papier en via verschillende applicaties. Met HiX staat alle informatie op één plaats en is die voor iedere behandelaar beschikbaar. De komende tijd gaan we het EPD optimaal finetunen. We zullen de werking van onze afdeling moeten aanpassen naar HiX, en andersom."


Caroline van Vynckt, IT-verpleegkundige en lid van de werkgroepen infectiepreventie en autorisaties

"Ik ben heel hoopvol over de standaard content van HiX voor onze verpleging. Daarmee kunnen we gestandaardiseerd werken, over meerdere campussen heen. Ik ben blij dat we straks één dossier hebben voor de arts en verpleging en dat we niet een deel elektronisch vastleggen en een deel op papier. Meer uniformiteit betekent namelijk ook minder dubbel werk en meer veiligheid. Heel fijn!"

"De huidige toepassingen zijn erg versnipperd. Je moet het zien als blokjes die allemaal naast elkaar functioneren. Dat is moeilijk in beheer, óók omdat iedere applicatie een aparte inlog en aparte autorisaties vereist. Dat wordt nu veel eenvoudiger; we krijgen straks één inlog voor alle toepassingen en de autorisaties zijn ook centraal instelbaar. Bovendien zorgt de standaard content van HiX ervoor dat we altijd geautomatiseerd upgraden.


Sylvie Vanrolleghem, Verpleegkundige-coördinator dagziekenhuis Geriatrie en key-user

"Wat opvalt, is de versnippering van informatie en de verschillende werkwijzen binnen ons ziekenhuis. Harmonisatie is essentieel om HiX straks goed te kunnen gebruiken. Als je moet verplaatsen van dienst, is het straks heel gemakkelijk om bij de juiste informatie te komen. De communicatie verloopt beter door HiX. We hoeven niet meer op zoektocht naar informatie en krijgen minder telefoontjes."

"Deze overstap is absoluut nodig en gaat ons veel brengen. De dokters worden optimaal ondersteund in hun werkproces. Er gaat nu nog soms onnodig informatie verloren, omdat het op teveel plekken staat. De behoefte aan een uniform en ziekenhuisbreed EPD is groot. Het zal even wennen zijn, maar we maken met HiX écht een flinke stap vooruit."


Meer lezen?

Ook het medewerkersmagazine Deel'ta dat enkele maanden voor livegang verscheen, liet verschillende eindgebruikers aan het woord.

Lees hier het nieuwsbericht over de livegang.