Met de diagnoseregistratie van HiX legt u diagnoses patiëntgericht vast en heeft u altijd overzicht van alle diagnoses per patiënt.

Diagnoseregistratie binnen HiX

Met HiX legt u diagnoses patiëntgericht vast, volgens het codestelsel dat u hiervoor wilt gebruiken. Deze registraties maken onderdeel uit van het EPD en kunnen ziekenhuisbreed worden opgezet, maar ook voor specifieke specialismen of een individuele zorgverlener. De meest gebruikte codelijst voor het registreren van diagnoses is de Diagnosethesaurus. Door het gebruik van de Diagnosethesaurus wordt bij het vastleggen van een medische diagnose direct ook de financiële DBC diagnose afgeleid, evenals eventueel gekoppelde ICD-10 en SNOMED codes, die gebruikt worden voor onder andere aanleveringen en gestandaardiseerde uitwisseling van patiëntgegevens.

Uw voordelen

• Alle codestelsels geïntegreerd
• Diagnoses zijn onderdeel van het EPD
• Eénmalige vastlegging, meervoudig gebruik bij gebruik van de Diagnosethesaurus


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl