In elektronisch cliëntendossier (ECD) HiX kunnen alle verplichte handelingen rondom de wet Bijzondere Opnemingen in de Psychiatrische Zorg (BOPZ), zoals de patiëntbrief en de aanmeldingsbrief voor de IGZ, vanuit het BOPZ-overzicht gegenereerd worden. Hierbij zijn de actuele gegevens uit het ECD al voorgevuld, zodat behandelaars deze informatie niet zelf actief hoeven te verzamelen.

Brief en interventies in elektronisch cliëntendossier HiX

Elektronisch cliëntendossier HiX biedt inzicht of de brief is aangemaakt en wanneer de brief is verstuurd. Ook worden voor de interventie de verwachte en gestarte middelen en maatregelen (behorend bij de interventie) getoond en stelt HiX de beslissende behandelaren en de geneesheer-directeur tijdig op de hoogte van interventies die door verpleegkundigen zijn gestart.

Meer weten?

Lees meer over HiX voor de GGZ en psychiatrie. Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl