Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX ondersteunt alle processen rondom de geriatrische zorg als intelligent en flexibel EPD. Hiermee beschikken artsen, verpleegkundigen en ondersteunend personeel direct over alle relevante informatie en intelligente registratiemogelijkheden.

 

Geriatrie binnen elektronisch patiëntendossier HiX

Binnen het geriatriedossier in elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX worden op basis van de verwijsvraag of het soort consult een aantal voorgedefinieerde anamneseformulieren aangeboden, zoals een formulier voor de cognitieve analyse, een formulier voor vallen en/of mobiliteit en een formulier voor een medicatie review.

Door de vele en complexe problemen binnen de geriatrie is voor het lichamelijk onderzoek een breed scala aan (anatomisch opgebouwde) formulieren uitgewerkt en beschikbaar. De gestructureerde vragen voor de conclusie en het beleid zijn uitgebreid met de vier assen uit de richtlijn CGA (Comprehensive Geriatric Assessment) van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie: de somatische, psychische, functionele en sociale as, inclusief een as voor voeding en incontinentie en de samenhang, interacties en cumulaties.

De registratie van scoreformulieren vormt een belangrijk onderdeel van de verslaglegging binnen de geriatrie. De scores die automatisch worden berekend vanuit de vragen, kunnen voor de verschillende scorelijsten eventueel tubulair of grafisch worden weergegeven. Er zijn grofweg drie categorieën waar de scoreformulieren onder vallen. Te weten: mobiliteit, cognitie en algemene conditie. Een belangrijk onderdeel hierbij is de inzage in de DOS (Delirium Observatie Screening) scores, welke per dagdeel zichtbaar zijn.

Ook is er een overzicht beschikbaar in HiX waarmee alle opgenomen patiënten die ouder dan 70 jaar zijn en/of een positieve VMS/GRP score hebben, worden getoond. Hiermee kunnen alle mogelijk geriatrische patiënten worden gemonitord. 

Rolgerichte view op het EPD

HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op de gegevens die zijn vastgelegd in het EPD. Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Daarnaast krijgt elke gebruiker ook specifieke informatie die voor zijn rol van toepassing is tot zijn beschikking. Hierdoor heeft iedere zorgverlener direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.

 

Multidisciplinair overleg (MDO)

De specialisme overstijgende informatie heeft ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); Alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, zien de belangrijkste informatie van de patiënt en leggen hun bevindingen voor het MDO vast. HiX beschikt tevens over een handige functionaliteit om deze vastleggingen gecombineerd te tonen, zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd. De gezamenlijke conclusie wordt vervolgens direct vastgelegd waarbij ook de financiële afhandeling wordt ondersteund.

 

Standaard content

Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars zo aan het ene scherm gegevens registeren en aan het andere scherm eenvoudig de eerdere registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast. Daarnaast wordt de registratie vergemakkelijkt door de innovatieve consultvoering en biedt HiX mogelijkheden om gegevens gestructureerd vast te leggen, waardoor de gegevens later eenvoudig te filteren en hergebruiken zijn.

 

Handig hergebruik

Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden namelijk handig gedeeld met andere behandelaars en intelligent hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Deze gegevens hoeven niet handmatig ingevoerd te worden wanneer deze al bekend zijn in HiX. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe elektronisch patiëntendossier HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.

 

Prestatie-indicatoren

Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Verder zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.

 

Richtlijnen

HiX ondersteunt tevens (inter)nationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.

 

eHealth

HiX biedt diverse mogelijkheden om via eHealth het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.

Uw voordelen

  • Vakinhoudelijke content in het elektronisch patiëntendossier
  • Diagnosegestuurde registratiemogelijkheden 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces

 

Meer weten?

Lees meer over elektronisch patiëntendossier HiX voor ziekenhuizen of neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.