​Het geïntegreerde zorginformatiesysteem (ZIS) van elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX biedt de meest volledige en efficiënte oplossing voor patiëntregistratie, logistieke ondersteuning en financiële afhandeling van zorg. Ingebouwde controlemiddelen zorgen daarbij voor optimale en zekergestelde processen.


ZIS binnen elektronisch patiëntendossier HiX

Met het ZIS van elektronisch patiëntendossier HiX, dat volledig geïntegreerd is met het EPD in HiX, hebben zorginstellingen een totaalpakket aan functionaliteiten om de patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen te ondersteunen. Alle processen sluiten daarbij binnen één werkstroom naadloos op elkaar aan. Bovendien voorziet het ZIS in tools om de financiële declaraties te optimaliseren.

 

Volledig geïntegreerd

Of het nu gaat om een enkele zorginstelling, een fusie of een regio waarbij de volledige keten moet worden ondersteund: het ZIS van HiX biedt als enige leverancier een volledig geïntegreerde oplossing die ‘eenmalige registratie aan de bron en meervoudig gebruik’ en 'closed loop' medicatie waarborgt.

 

Efficiënt ZIS

Daarnaast hebben zorgorganisaties met het ZIS de beschikking over controlemechanismen, beslissingsondersteuning, zorgpaden, data-analyses en communicatietools om medewerkers en zorgverleners optimaal en geïntegreerd te ondersteunen. Daarmee slaan ze een aanzienlijke efficiencyslag, neemt de patiëntveiligheid in zorgorganisaties toe en vermindert de registratielast.

 

Alle zorgtypen

Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX wordt al toegepast in een breed scala aan zorginstellingen; van gespecialiseerde zorgcentra tot en met academische ziekenhuizen. Daarnaast is het ZIS geïmplementeerd in GGZVVT-instellingenklinieken én wordt het ingezet als regionale ketenoplossing. Door de diversiteit aan zorginstellingen en eisen op het hoogste gespecialiseerde niveau, waarborgt ChipSoft de behoeften van de meest gespecialiseerde zorg van Nederland.


Uw voordelen

• Gestroomlijnde zorgprocessen
• Intelligente (veiligheids)controles
• Beslissingsondersteuning
• Optimale declaraties


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.