Als zorgpartner staat ChipSoft haar klanten bij met oplossingen aangepast aan de steeds veranderende zorgcontext. Dat is ook het geval voor de nieuwe wetgeving met betrekking tot de financiering van laagvariabele zorg (LVZ).


De wetgeving kadert in de herziening van de ziekenhuisfinanciering. Daarmee beoogt de overheid de inzet van resources te optimaliseren en transparanter te maken. In de initiële fase wordt het kostenplaatje (globaal prospectief bedrag) van een (dag)opname voor 57 specifieke patiëntgroepen gestandaardiseerd. Daarbij gelden uitzonderingen voor speciale situaties (zoals complicaties of bijkomende aandoeningen) en bepaalde honoraria.

De nieuwe werkwijze vraagt om een financiële afhandeling die afwijkt van wat ziekenhuizen gewend zijn. HiX wordt stapsgewijs voorzien op de nieuwe financieringsprincipes. Als eerste stap creëren de ontwikkelaars van ChipSoft momenteel een achterliggende stamtabel waarmee HiX op basis van geregistreerde declaratiecodes, behandelcodes of OK-verrichtingen bij een patiënt aangeeft dat die mogelijk in aanmerking komt voor een LVZ-groep. HiX geeft de arts in deze situaties een duidelijke indicatie.

De medisch codeurs zullen beschikken over een eigen hulpmiddel in de vorm van een specifieke werklijst met alle codes die potentieel onder de LVZ vallen. Daarmee kunnen zij de zorg voor de desbetreffende patiënten al voor hun ontslag beginnen coderen, zodat ze een voorsprong nemen in de financiële afhandeling.

Zoals steeds wordt ook voor de nieuwe ontwikkelingen de beheerlast zo veel mogelijk beperkt voor ziekenhuizen doordat ChipSoft het onderhoud grotendeels zelf doorvoert en uitlevert aan haar klanten.

Zo volgt de standaard content van HiX steeds de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. De nieuwe wetgeving rond laagvariabele zorg werd al op 1 januari van kracht, zodat ziekenhuizen maar weinig tijd kregen om hun processen hierop af te stemmen. Met de ondersteuning van ChipSoft gaat dat een heel stuk gemakkelijker.


De huidige en toekomstige functionaliteiten in HiX helpen ziekenhuizen bij het naleven van de nieuwe wetgeving, zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen concentreren op het verlenen van zorg. Met regelmatige updates houden we onze klanten op de hoogte van de status van deze ontwikkelingen.