Op 27 februari 2023 opende Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) voor de regio Limburg. In het centrum kunnen slachtoffers van seksueel geweld 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 terecht voor medische zorg en psychologische ondersteuning. Om ervoor te zorgen dat ook alle administratie vlekkeloos verloopt en dat zorgverleners hun volledige aandacht kunnen richten tot de slachtoffers, werd een nieuw dossier ontwikkeld in elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX. Femke van den Berg, Senior IT Projectcoördinator bij ZOL, blikt samen met ons terug op dit project.

Hulp op maat vanuit één plek

"Het idee achter het ZSG is dat een slachtoffer van seksueel geweld hier altijd terecht kan. In het centrum staat een opgeleid team klaar om de slachtoffers 24/7 te ondersteunen met alle nodige hulp. Dit gebeurt steeds op maat van het slachtoffer en allemaal vanuit één plek. Zo krijgen ze zowel medische als psychologische zorg aangeboden, kan forensisch onderzoek snel worden opgestart en hebben ze de mogelijkheid om meteen aangifte te doen bij een aangewezen zedeninspecteur van de politie. Hierdoor wordt het slachtoffer niet van de ene naar de andere afdeling gestuurd en proberen we het proces zo aangenaam mogelijk te maken."


Duidelijke structuur voor zorgverleners

"Ook wat betreft de opbouw van het dossier wilden we het proces zo eenvoudig en efficiënt mogelijk maken voor de zorgverleners en andere medewerkers van het ZSG. Aangezien de oprichting van de Zorgcentra een initiatief zijn van de overheid, moesten we ons ten eerste baseren op de bestaande plannen en wettelijke verplichtingen. Nadien hebben we het dossier verder uitgebouwd met de medische noden in het achterhoofd.

Zo zijn de forensische verpleegkundigen de voornaamste gebruikers van het dossier. Zij worden wel bijgestaan door artsen. Daarom hebben we de structuur zo goed mogelijk geoptimaliseerd zodat de verpleegkundigen het proces makkelijk kunnen doorlopen. Ze hoeven de structuur eigenlijk gewoon te volgen en kunnen op die manier de juiste medicatie, de juiste therapieën en het juiste laboratorium uitzetten."


Zorgproces geïntegreerd in EPD HiX

"Doordat het volledige dossier geïntegreerd is in HiX, vinden de zorgverleners van het ZSG alle informatie makkelijk terug. Zowel het hele juridische als medische aspect zit vervat in het dossier. Ook bijvoorbeeld het FOSTA-stappenplan werd geïntegreerd. Dat is een gigantische vragenlijst bestaande uit verschillende onderdelen die voor elk slachtoffer wettelijk ingevuld dient te worden.

De manier waarop we deze vragenlijst ingebouwd hebben in HiX, maakt het voor zorgverleners heel gebruiksvriendelijk en toegankelijk. Verschillende onderdelen kunnen bijvoorbeeld per case door elkaar worden ingevuld of later nog herbekeken worden. Daarnaast baseert HiX zich op de patiëntgegevens beschikbaar in het dossier en biedt het automatisch de juiste vragenlijst aan. Zo is de vragenlijst verschillend voor minderjarige of meerderjarige slachtoffers en zijn de vragen afhankelijk van het feit of er al dan niet een klacht werd ingediend. Hierdoor moeten zorgverleners zo weinig mogelijk tijd spenderen aan administratie en kunnen ze zich volledig kunnen focussen op de zorg van het slachtoffer.

Bovendien maakt HiX het mogelijk om heel gestructureerd persoonlijke data en bewijsmateriaal op te slaan. Wanneer een slachtoffer verkiest om geen aangifte te doen, wordt het bewijsmateriaal hoe dan ook zes maanden bewaard en kan het slachtoffer binnen die periode nog steeds kiezen om een klacht in te dienen."


Privacy van persoonlijke data gegarandeerd

"Aangezien het gaat om een gevoelig onderwerp, was het wel belangrijk om de patiëntendossiers af te schermen voor niet ZSG-gebruikers. Enkel de belangrijkste informatie zoals allergieën en medicatie is inzichtelijk voor zorgverleners van het buiten het Zorgcentrum. Wanneer een slachtoffer om medische redenen bijvoorbeeld verplaatst wordt naar het ziekenhuis, hebben enkel de betrokken specialisten toegang tot het ZSG-dossier."


Project met maatschappelijke waarde

"Het was een heel uitdagend project om aan mee te werken, maar ook een heel mooi project. Het heeft een hoge maatschappelijk waarde, wat het fijn maakt om hier mee aan bij te dragen. Met het Zorgcentrum willen de stap naar hulp voor slachtoffers van seksueel geweld zo toegankelijk mogelijk maken en het is mooi dat het ZOL dit voor regio Limburg mag realiseren. Ik ben ervan overtuigd dat we samen met ChipSoft iets moois hebben neergezet, wat enkel nog maar beter kan worden." een heel klein stukje voorbeeld tekst

Lees meer nieuws