​Met de geïntegreerde complicatieregistratie krijgen zorgorganisaties een sluitend antwoord op alle vragen over complicaties. HiX brengt complicaties kraakhelder in beeld, zodat organisaties de zorg nog verder kunnen verbeteren.  


Complicatieregistratie in HiX

De complicatieregistratie in HiX brengt alle complicaties – licht en zwaar – onder de aandacht. Met name op complicaties met hoge ernstscores en uitzonderlijke gevallen (zoals verschillende lichte complicaties in een kort tijdsbestek) wordt de zorgverlener attent gemaakt. Hierdoor ontgaat specialisten niets. Dat is ook voor de patiënt een geruststellende gedachte.


Informatie in het juiste perspectief

Doordat alle patiëntgegevens gelijktijdig met de complicaties raadpleegbaar zijn, krijgen specialisten niet alleen een goed beeld van de complicaties maar ook van de totale patiëntenpopulatie en de uitgevoerde operaties. Met behulp van eenvoudige filtering kunnen specialisten dusdanig nauwkeurige selecties maken dat ze snel een antwoord krijgen op zeer specifieke vragen. Daarbij kunnen ze ook het onderscheid maken tussen data van bijvoorbeeld klinische opnames enerzijds en dagbehandelingen anderzijds.


Overzichtelijk dashboard

Registraties kunnen aan de hand van een overzichtelijk (datawarehouse)dashboard ter inzage worden aangeboden. Hier zien specialisten hoe volledig hun eigen registratie is en kunnen ze deze vergelijken met het gemiddelde van het totale specialisme. Als een specialist 70% scoort op de volledigheid van zijn registraties en het gehele specialisme scoort gemiddeld 95%, dan zal dit hem ongetwijfeld stimuleren om zijn complicatieregistratie bij te werken.


Inzicht in complicatiekansen

Het dashboard biedt een helder inzicht in de complicatiekansen. Deze worden berekend op basis van historische registraties en kunnen per periode worden bekeken. Daarbij is het ook mogelijk om de complicaties van bepaalde periodes over verschillende jaren af te zetten tegen elkaar. Dit laat specialisten toe trends te signaleren, zodat zij hierop kunnen inspelen in de toekomst.


Significante veranderingen in beeld

Doordat alle operatieve verrichtingen een zwaarteklasse meekrijgen, is naderhand te achterhalen hoe vaak een specifieke complicatie optreedt na een bepaalde verrichting. Onderaan het dashboard zijn per verrichtingengroep de hoofdverrichtingen en de zwaarteklassen te zien, alsook de locatie van de complicatie. Stijgingen, dalingen en significante veranderingen worden daarbij duidelijk aangegeven.


Voordelen

  • Volledige complicatieregistratie
  • Context van complicaties raadpleegbaar
  • Interactieve dashboards
  • Goede basis voor zorgverbetering


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.