Wij hebben alle zorggerelateerde codestelsels in elektronisch patiëntendossier HiX geïntegreerd. Denk hierbij onder meer aan SNOMED, de Diagnosethesaurus, ICPC, ICD-10, DSM-V, ICF en LOINC.

Codestelsels binnen elektronisch patiëntendossier HiX

In elektronisch patiëntendossier HiX zijn alle zorggerelateerde codestelsels geïntegreerd. Door medische gegevens gestructureerd via codestelsels vast te leggen, werkt uw organisatie eenduidig en kunt u deze gegevens kant-en-klaar aanleveren aan de instanties die erom vragen. Bovendien ondersteunen de gestructureerde registraties onderzoeken die u als zorginstelling wilt verrichten en kunt u tools als beslissingsondersteuning beter inzetten.


Synoniemendatabase opbouwen

Als zorgorganisatie heeft u vrije keuze in het te hanteren codestelsel, inclusief de mogelijkheid deze koppelen aan het typeren van DBC’s. Daarnaast is het mogelijk om lokale aanpassingen in de beschikbare codestelsels door te voeren om bijvoorbeeld een eigen synoniemendatabase op te bouwen.


Voordelen

• Eenduidigheid in medische registraties
• Inzicht in aandoeningen
• Complete aanleveringen
• Goede basis voor onderzoek en beslissingsondersteuning 
• Zelf een synoniemendatabase bouwen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.