Transmurale zorg, ofwel ketenzorg, wordt steeds meer de norm. Omdat hier meerdere zorgverleners bij betrokken zijn, soms van verschillende zorginstellingen, is goede communicatie belangrijk. Zo zou het voor een arts in ziekenhuis A bijvoorbeeld van belang kunnen zijn om te zien wat een andere specialist in ziekenhuis B heeft geregistreerd in het patiëntendossier. Op die manier ontstaat er een actueel en volledig beeld van de patiënt en kan de beste transmurale zorg worden geleverd. Elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX biedt de mogelijkheid om via het Transmuraal Portaal het gehele zorgverlenersportaal van een ander ziekenhuis in te zien. Zo kunnen artsen op gebruiksvriendelijke en veilige wijze belangrijke informatie raadplegen, inclusief de PACS-beelden.


 

 

Gestroomlijnde transmurale zorg

Wij willen gegevensuitwisseling binnen de transmurale zorg zo soepel mogelijk laten verlopen. Daarom kunnen zorgprofessionals vanuit hun eigen vertrouwde HiX-omgeving het zorgverlenersportaal van een ander ziekenhuis inzien. Voordeel van het Transmuraal Portaal is dat de getoonde data die niet per se in een ZIB gedefinieerd hoeft te zijn. Artsen kunnen de data in de vorm van platte tekst via het split-screen-principe en drag and drop wel toevoegen aan hun eigen consultvoering. Doordat het zorgverlenersportaal het volledige elektronisch patiëntendossier kan tonen, is snel een volledige en actuele inzage van gegevens beschikbaar. Zo kan de arts de transmurale naslag inzien en verbetert de algehele transmurale samenwerking.

 

EPD inzien binnen de ketenzorg

Binnen het gebruik van Transmuraal Portaal in de ketenzorg speelt patiëntveiligheid uiteraard een grote rol. Het EPD inzien kan vanzelfsprekend niet zomaar. Daarom zorgt Zorgplatform dat alleen bevoegden toegang krijgen tot het portaal van de externe zorginstelling. Daarnaast bepaalt de patiënt uiteraard voor welke zorginstellingen zijn of haar medische gegevens beschikbaar zijn. De patiënt dient zelf door te geven wie bevoegd zijn voor het EPD inzien.

 

Meer weten?

Lees meer over uw mogelijkheden met zorgportaal. Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.