​Bij de gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) vervult Zorgplatform de rol van dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). Een DVZA verzorgt de aansluiting van een of meer zorgaanbieders op het MedMij-netwerk. Deze aansluiting is nodig om communicatie mogelijk te maken tussen het EPD van een zorginstelling en de PGO van een patiënt. Als gecertificeerd DVZA levert Zorgplatform de dienst om de gegevens veilig online uit te wisselen tussen zorginstellingen met HiX en alle MedMij-gecertificeerde PGO's, waardoor patiënten meer regie en inzicht krijgen in hun eigen zorg.

Optimale gegevensuitwisseling met Zorgplatform

Zorgplatform is een veilige service die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

Zorgplatform maakt samenwerking tussen partijen mogelijk

Zorgplatform biedt iedere zorginstelling de mogelijkheid om gegevens uit te wisselen tussen andere zorginstellingen, ehealth-toepassingen en patiënten. 

 

Waarom Zorgplatform?

Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Ook de overheid stuurt hier op aan onder het motto 'Zorg dichtbij waar het kan en verder weg waar nodig'. In meerdere mate gaan zorgaanbieders verwijzen, overdragen, overleggen, consulteren en zorg op afstand bieden. Zorgplatform ondersteunt deze ontwikkeling op een vernieuwende manier. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.

In de praktijk is patiëntgegevens uitwisselen niet altijd gemakkelijk. Gangbare communicatiemiddelen zijn soms niet toereikend of veilig genoeg. Patiëntgegevens worden uitgewisseld via verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, telefoon, chat of zelfs CD-ROM. Daarnaast worden onder andere medicatie, beelden en laboratoriumuitslagen via losstaande systemen uitgewisseld. Al deze versplinterde oplossingen maken het samenwerken onnodig kostbaar en zijn soms in strijd met wet- en regelgeving.

Zorgplatform bundelt al deze communicatievormen en biedt integratie met bestaande zorgsystemen: het maakt elektronische gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk. Iedere zorginstelling kan zich met zijn eigen systeem op het platform aansluiten. Zonder hoge kosten voor infrastructuur, zonder risico op datalekken en passend bij de natuurlijke workflow van zorgverleners. De zorgverlener kan dus rechtstreeks in het eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) gebruikmaken van de functionaliteiten die het platform biedt.

Het platform maakt samenwerking in de transmurale zorg mogelijk die verder reikt dan alleen het uitwisselen van gegevens. Het gaat dan om zaken als registratie van patiënttoestemming, het afstemmen van transmurale werkstromen, notificatie bij belangrijke ontwikkelingen en conversatie tussen zorgverleners.