Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX bent u verzekerd van goed workflowmanagement. Dit zorgt voor structuur en efficiënte in het behandelproces en maakt processen transparant. Het ondersteunt de zorgprofessional bij de behandeling van de patiënt en leidt tot een snellere realisatie van het behandeldoel.


Workflowmanagement binnen elektronisch patiëntendossier HiX

Een goede zorglogistiek helpt om:

  • de patiënt op het juiste moment in contact te brengen met de zorgprofessional
  • de zorgprofessional op het juiste moment van benodigde informatie te voorzien
  • de zorgmiddelen op het juiste moment bij te patiënt te brengen

Workflowmanagement binnen elektronisch patiëntendossier HiX bevordert de zorglogistiek op allerlei manieren. Denk aan ordermanagement, afsprakenbeheer, zorgplannen, verpleegkundige activiteitenplannen, medicatieprotocollering en klinische behandelprotocollen.


Ordermanagement

Elektronisch patiëntendossier HiX biedt een uitgebreide ordermanagementfunctionaliteit voor het definiëren, beheren, aanvragen, ontvangen, verslaan en afhandelen van orders. Het maakt gebruik van alle in HiX aanwezige gegevens over de patiënt, zijn zorgvraag, diagnose en behandeling. Het is meer dan een middel om onderzoeken aan te vragen en uitslagen terug te krijgen, het ondersteunt zorgprofessionals ook door mee te denken over de meest logische vervolgstap in de behandeling van de patiënt.


Transparante taken aanmaken

In HiX zijn patiëntgerichte en niet-patiëntgerichte (sub)taken aan te maken en te voorzien van een terugkeerpatroon. Deze opdrachten - zoals lab-aanvragen, ECG-aanvragen of behandelprotocollen voor de verpleging - kunnen naar gebruikers, gebruikersgroepen en instanties worden gestuurd. Zowel de order als de terugkoppeling is van een gestructureerde inhoud te voorzien. Zo weet iedereen wat van hem wordt verwacht en is altijd duidelijk welke stappen wel of niet ondernomen zijn. Dit voorkomt dubbeldiagnostiek en verspilling.


Opstoppingen oplossen en vermijden

Elektronisch patiëntendossier HiX signaleert actief op ‘trechters’ in de diagnostische en therapeutische keten. Intelligente tooling helpt om opstoppingen op te lossen en te vermijden. Denk aan het verplaatsen van orderstromen naar andere werklijsten, het actief attenderen van artsen op openstaande ICC’s, het automatisch op bespreeklijsten zetten van patiënten en het voorkomen van dubbele onderzoeksaanvragen zodat de keten niet ‘volloopt’.


Gerichte ordersets

Doordat HiX een volledig geïntegreerd EPD is, kan het contextgerichte ondersteuning bieden. Op basis van patiëntgegevens (zoals leeftijd, diagnose en zorgvraag) en de context van de behandeling (SEH of verpleegafdeling) reikt HiX ordersets aan die zijn afgestemd op de situatie. Dit helpt de zorgprofessional om het juiste diagnostische of behandelbeleid uit te zetten. De sturing kan verder gaan: op basis van een lab-uitslag kan HiX bijvoorbeeld voorstellen een ICC aan te vragen of een aanvullend diagnostisch onderzoek uit te voeren.


Workflows evalueren

Elektronisch patiëntendossier HiX biedt tooling voor de evaluatie van workflows. Het kan bijvoorbeeld het veronderstelde behandelpad afzetten tegen de uiteindelijke realisatie van de behandeling. De nieuwe inzichten kunnen worden gebruikt voor het bijstellen van het behandelpad.


Voordelen

• Snellere realisatie van het behandeldoel
• Structuur in het behandelproces
• Optimale transparantie van processen
• Dubbeldiagnostiek en verspilling voorkomen


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.