Met dit bericht wenst ChipSoft alle zorgverleners en hun naasten een warme eindejaarperiode toe, gevolgd door een succesvol en zorgzaam 2019. Voor we het nieuwe jaar feestelijk inluiden, sluiten we eerst 2018 af met een terugblik.


2018 markeert weer een mijlpaal voor ChipSoft en haar klanten. Het waren drukke maanden met soms spannende maar geslaagde projecten. Met voldoening blikken we terug op een mooi parcours.


In de startblokken, klaar en… start!

Erg belangrijk waren de ziekenhuisbrede livegangen in het Algemeen Ziekenhuis Delta (AZ Delta) en het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Met een 'big bang' ging het AZ Delta op 20 april in één klap op haar vijf campussen gelijktijdig live: een ongeziene operatie in België. Ook het ZOL ging met de voltooiing van de derde en laatste implementatiefase op 1 juni helemaal over op HiX.

Het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel zette eveneens belangrijke stappen vooruit met HiX. Naast de ingebruikname van onder andere de oplossing voor maaltijdenbeheer maakte het ziekenhuis ook de overstap naar HiX versie 6.1. Met deze update werd de software verder geoptimaliseerd en is ze klaar voor de toekomst.


Heel veel nieuws

De wet- en regelgeving voor de zorg verandert voortdurend, maar ChipSoft blijft ze altijd een stapje voor. Zo zorgde HiX bijvoorbeeld ruimschoots voor het in voege treden van de Europese GDPR (of AVG) al voor een optimale bescherming van de patiëntgegevens met onder meer een gedetailleerde inzagelogging en de registratie van informed consent. Een ander voorbeeld zijn de voorbereidingen die werden getroffen met betrekking tot de wetgeving rond laagvariabele zorg (LVZ), die begin 2019 van kracht wordt.

De innovatiedrang van ChipSoft kadert in de ambitie om steeds de beste oplossingen te bieden aan de zorg.

Bestaande integraties met eHealth-overheidsdiensten werden uitgebreid en nieuwe tot stand gebracht: Vitalink, eBirth, Recip-e, … Dankzij deze integraties alsook de koppelingen met externe pakketten voor specifieke processen zorgt HiX ervoor dat de zorgverlener steeds minder hoeft te switchen tussen verschillende programma's.

Voor mHealth biedt HiX aangepaste oplossingen. Naast de reeds bestaande specialistenapp werd de verpleegkundigenapp voor het eerst in gebruik genomen. Ook de centrale sterilisatieafdeling heeft een eigen mobiele applicatie ter beschikking, waarmee CSA-medewerkers aan de hand van onder meer de scanfunctionaliteit snel en eenvoudig mobiel werken. Zo wordt de mobiele beschikbaarheid van HiX steeds sterker.

De functionaliteiten voor de apotheek werden sterk uitgebreid. Uit de implementatie in het AZ Delta werden veel lessen getrokken. Samen met het ziekenhuis werd de ondersteuning van de apotheek gerealiseerd in een geïntegreerde workflow die ook de logistieke processen omvat.

De ondersteuning voor tarifering en facturatie werd en wordt nog verder doorontwikkeld. Dankzij HiX registreert de arts zeer eenvoudig en snel verrichtingen. Zo veel mogelijk worden deze meteen uit de zorgregistratie afgeleid; bij het manueel registreren vult HiX de reeds bekende gegevens zelf aan.

Met het nieuwe consultformulier kwam ChipSoft tegemoet aan een wens van artsen. De tool werd eind 2017 gelanceerd; in 2018 namen verscheidene zorginstellingen de proef op de som en werd het consultformulier verder geperfectioneerd. Aan de hand van HiX vervolledigt de zorgverlener de consultvoering vanuit een 'leeg blad' met sjablonen. De meer rigide invulformulieren werden vervangen door intelligente vrijetekstvelden, gestructureerd op de achtergrond. Daarin legt de arts vlot alle gerelateerde informatie vast – gaande van de bevindingen van het onderzoek tot het vervolgbeleid en medicatie.

Op het vlak van capaciteitsmanagement werden belangrijke ontwikkelingen gerealiseerd, die zich het komende jaar nog verder doorzetten. Daaronder vallen onder meer de rapportages met betrekking tot ligduur per afdeling, redenen van vertraging en openstaande taken voor de patiënt – die alle kaderen in het taakgericht sturen op ontslag. Zo kunnen klant-ziekenhuizen hun resources steeds optimaler inzetten.

Veel van de nieuwe ontwikkelingen kregen vorm onder impuls van de gezondheidssector zelf. In overleg met haar klanten zorgt ChipSoft ervoor dat haar software er staat als oplossing voor de Belgische zorg. Ook in 2019 zetten we weer volop in op innovatie in overleg – laat die nieuwe uitdagingen maar komen!


Meer weten? Ontmoet ons!

Op 17 januari organiseert ChipSoft voor de eerste keer het 'Samen naar betere zorg Festival'. Contacteer uw accountmanager voor meer informatie of stuur een mailtje naar communicatie@chipsoft.be. Zoals elk jaar is ChipSoft ook in 2019 van de partij op verscheidene beurzen en evenementen zoals de HIMSS, HIMSS Europe, Zorg & ICT, MIC et cetera. Op deze pagina vindt u een kalender van events die we bijwonen.