Ziekenhuizen leggen met hun zorgregistraties een schat aan gegevens vast. Het ZOL (Ziekenhuis Oost-Limburg) wil met die data ook écht meerwaarde creëren. "Om voortdurend de kwaliteit van de zorg te verbeteren, moet je data collecteren en benutten." CIO Peter Thijs en Coördinator klinische data Noella Pierlet geven tekst en uitleg.

 

Data in eigen beheer

Het traject van het ZOL heeft een duidelijke richting. Thijs: "We vonden het belangrijk zelf toegang te hebben tot onze data, dus kozen we voor een EPD in eigen beheer. Het systeem moest bovendien open zijn, zodat we die data ook kunnen ontsluiten, bijvoorbeeld voor klinische studies."

"We beschouwen deze stap eigenlijk als een volgende fase in ons EPD-traject. We zijn al over op één systeem met een kwalitatief medisch dossier, dat zorgverleners de tools biedt voor een correcte en volledige gegevensregistratie. Nu gaan we dat dossier inzetten om niet louter te archiveren, maar ook echt meerwaarde te creëren."

Win-winsituaties

De CIO selecteerde in overleg met de zorgverleners een handvol proefprojecten rond datacollectie uit verschillende afdelingen. "We creëren win-winsituaties. De artsen dragen zelf test cases aan, waar haalbare, interessante 'showcases' worden uitgelicht. Die tonen aan dat de inspanningen om een geïntegreerd EPD uit te rollen en gestructureerd te registreren hun vruchten afwerpen."

De coördinator klinische data maakt de technische vertaalslag naar de datacollectie en -presentatie. "Om iets te kunnen met gegevens, hebben we betrouwbare meetpunten nodig. We moeten dus duidelijk hebben naar welke betekenis elke registratie vertaald kan worden. We valideren het meetpunt met mensen op de vloer zodat we zeker zijn van de correcte interpretatie. Er komt veel overleg aan te pas."

Showcase

Trots beschrijven ze een showcase die aantoont wat bereikt kan worden. Thijs: "Volautomatisch wordt dagelijks een uitgebreide, complexe dataset van onze intensieve zorgen uit ons EPD HiX geëxtraheerd en getransfereerd naar Epimed. Dat gebeurt volgens de specificaties die zij voorschrijven. Onze IZ-dienst kan nu haar gecollecteerde gegevens gestructureerd vergelijken met die van andere ziekenhuizen en de eigen resultaten beter beoordelen."

Internationale standaarden

"Ons EPD verzekert dat de data die worden vastgelegd kwalitatiever en vollediger zijn," verklaart Thijs. Pierlet vult aan: "HiX maakt gebruik van internationale standaarden, waaronder die van ICHOM, die ook in België steeds meer worden toegepast. Ook voor de PREMs en PROMs zijn de officiële vragenlijsten van CTCAE beschikbaar." Thijs: "Het is een groot voordeel dat de dossiervoering rond erkende standaarden gebeurt."

Het patiëntendossier wordt steeds verder verrijkt. "Samen met ChipSoft, onze EPD-partner, hebben we bijvoorbeeld het strokedossier uitgebreid. We verwachten dat de Belgische overheid de aanlevering van die gegevens zal opleggen. Ook voor benchmarking met andere HiX-ziekenhuizen is dit interessant."

Groeiproces

Pierlet: "Het is een groeiproces: artsen gaan pas echt goed, gestructureerd registreren als ze zelf een meerwaarde zien, hetzij bij de organisatie of bij de patiënt." Beiden bemerken ze een positieve feedback loop. "Op het moment dat je data begint te gebruiken, is dat een incentive om beter te gaan registreren. Hoe meer gestructureerde en kwalitatieve gegevens worden vastgelegd, hoe meer we ermee kunnen. De resultaten stimuleren zorgverleners om nog beter vast te leggen. En zo krijgen we een steeds mooiere dataset."

Data-driven healthcare

"Met big data ben je natuurlijk pas iets als je er ook iets zinvols mee doet," vult ze aan. Pierlet en Thijs blikken vooruit: "Onder de noemer 'data' valt een schat aan informatie. In de toekomst willen we het volledige traject overschouwen, dus ook de registraties door de huisarts, het Witgele kruis, wearables… We willen meer en meer aan de slag met wat de patiënt zelf rapporteert. We staan open voor alles wat er aan relevante data gegenereerd wordt. Met data-driven healthcare wil het ZOL de beste outcome voor de patiënt bereiken."

 

Bovenstaand artikel verscheen integraal in het ZORG Magazine van juni 2019 en is terug te vinden op de website van Zorg Anders.