Het LangeLand Ziekenhuis gebruikt vanaf vandaag HiX met standaard content voor alle afdelingen. Hiermee zet het ziekenhuis de next step naar veilige en betere zorg.


Transitie in Zoetermeer

Directievoorzitter van het ziekenhuis, Erik Booden, is trots op het werk dat afgelopen maanden verricht is en onderstreept het belang van het EPD voor de transitie van de zorg: “Het is ons gelukt om van een achterstandspositie nu een koploper te zijn op ICT gebied. We hebben het meest moderne EPD in Nederland, waarmee we ook de samenwerking met huisartsen, apotheken, thuiszorg, en andere zorgpartners nog verder kunnen verbeteren. We gaan onze patiënten de komende jaren de mogelijkheid bieden om zelf hun gezondheidsgegevens te beheren. De zorg staat voor grote uitdagingen en in Zoetermeer zijn we er klaar voor om deze aan te gaan.”


Samenwerking

Naast de samenwerking tussen regionale zorgverleners wordt het uitwisselen van patiëntgegevens tussen ziekenhuizen ook steeds belangrijker. Doordat het LangeLand Ziekenhuis hetzelfde digitale systeem gebruikt als vrijwel alle andere ziekenhuizen in de regio Haaglanden kunnen artsen patiënten sneller en makkelijker doorverwijzen. De samenwerking tussen de drie ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep gaat nog een stuk verder, bijvoorbeeld door het gezamenlijke Orthopedisch Centrum dat in Zoetermeer gebouwd wordt. Ook daar zal gebruik worden gemaakt van het nieuwe EPD van het LangeLand Ziekenhuis. Al deze samenwerkingsrelaties en ontwikkelingen dragen bij aan de juiste zorg op de juiste plek.


Patiëntenportaal

Samen met het EPD heeft het ziekenhuis ook een vernieuwd patiëntenportaal gelanceerd: Mijn LangeLand. Met dit portaal kan de patiënt online afspraken inzien, maken en wijzigen. Ook bestaat de mogelijkheid om vragenlijsten vooraf aan het ziekenhuisbezoek in te vullen. De volgende stap is het delen van onderzoeksresultaten, medicatieoverzicht en behandelinformatie in het portaal. Patiënten kunnen in de toekomst dus steeds meer vanuit huis regelen en inzien.