Johan De Moor werkt als softwareontwikkelaar bij het team Research & Development (R&D) aan de workflows voor attesten in softwarepakket HiX. In zijn blog vertelt hij wat dat werk inhoudt en waarom zijn ontwikkelingen belangrijk zijn voor de zorg.

"Na mijn studies ben ik meteen bij ChipSoft aan de slag gegaan. De software zelf sprak me aan. Als ik het heel eenvoudig voorstel, zou ik HiX omschrijven als een slim administratieprogramma dat de registraties van zorginstellingen stroomlijnt. De zorg op die manier vooruit helpen, is een boeiende uitdaging. Op ons kantoor in Antwerpen werken we met een vrij klein team van developers, waarin je als individu een grote impact kunt hebben.

Het plezier van ontwikkelen in C#

Toen ik in 2015 bij ChipSoft begon, ontwikkelden we nog grotendeels in Delphi en maar voor een klein stuk in C#. Alle logics zaten nog in Delphi. Intussen werken we volledig in C#, wat veel sneller en efficiënter werkt. Wanneer je bijvoorbeeld iets wilde builden in Delphi, moest je meer dan tien minuten wachten voordat het zichtbaar werd. Met C# duurt dat maar enkele seconden. Je ziet dus onmiddellijk wat je gemaakt hebt en kunt het ook meteen gaan testen, wat het werk nog leuker maakt.

De zorgadministratie vereenvoudigen

Ik werk aan de ontwikkeling voor attesten en de bijhorende workflows. Het gaat dan om attesten voor medicatie (voor de terugbetaling door de mutualiteit), verklaringen ('doktersbriefjes' voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid), conventies die vereist zijn voor zorgmiddelen die de patiënt langdurig nodig heeft (bijvoorbeeld beademing met een zuurstofmasker) en tot slot attesten voor bepaalde verrichtingen die worden terugbetaald.

De administratieve last die bij de aanvraag van dergelijke attesten hoort, verlichten we zo veel mogelijk. Vroeger kostte het zorgverleners best veel tijd om de attesten voor hun patiënten te voorzien. Om het document aan te maken, moesten ze naar de website van het RIZIV, waar ze het attest in kwestie opzochten en vervolgens afdrukten en manueel aanvulden.

Wij hebben dit proces sterk vereenvoudigd, bijvoorbeeld voor medicatieattesten. Bij het voorschrijven biedt ons elektronisch patiëntendossier HiX de arts automatisch de keuze uit de relevante attesten, waaruit deze met een muisklik eenvoudig de juiste optie selecteert. HiX genereert het document, dat in eenzelfde beweging wordt afgedrukt voor ondertekening en eventuele bezorging aan de patiënt. Voorlopig zijn de fysieke documenten nog benodigd voor controle en voor de werkprocessen van de overheid, dus helaas kan nog niet de hele flow gedigitaliseerd worden.

In de nieuwste versie van de software, die we binnenkort aan onze klanten uitleveren, is ook de workflow voor conventies en verklaringen beduidend vereenvoudigd. Deze kunnen artsen nu rechtstreeks aanvragen vanuit hun consultformulier. De consultvoering wordt intuïtiever en eenvoudiger omdat de arts vanuit hetzelfde scherm alle gerelateerde registraties (zoals medicatie, nieuwe onderzoeken en dus ook attesten) vastlegt. Daardoor houden artsen meer tijd over voor andere zaken zoals de patiëntzorg.

Digitale uitwisseling

Waar mogelijk brengen we ook koppelingen tot stand met overheidsplatformen, zoals het NIC (Nationaal Intermutualistisch College) voor de aanvragen aan ziekenfondsen. Daarbij kan de zorgverlener eenvoudig vanuit HiX een aanvraag versturen naar de mutualiteit, die via dezelfde weg antwoordt. In het kader van de informatieveiligheid wordt elk document dubbel versleuteld. Zo zorgen we ervoor dat de aanvragen uitsluitend door de verzekeraar geopend kunnen worden. 

De zorgverlener kan via deze verbinding ook vanuit HiX alle attesten van de patiënt opvragen. Onze klanten worden de eerste ziekenhuizen die (op grote schaal) een dergelijke oplossing gebruiken, dus het is altijd even afwachten of de service dat aantal aanvragen aankan. Dat is wel spannend, het is soms wat zoeken om een vlotte uitwisseling te bekomen.  

Continu verbeteren

Een nieuwe functionaliteit opzetten in HiX is teamwerk. We bedenken samen hoe de oplossing eruit moet zien en gaan die vervolgens ontwikkelen, testen en uitleveren in tweewekelijkse sprints. Zowat alles wat we maken, gaan we ook steeds verder doorontwikkelen.

Via onze collega's van Implementatie & Support krijgen we vragen van klanten doorgespeeld. Deze worden door de consultants in 'Sifs' omschreven, waarbij ze de aanleiding, het probleem, de gewenste werking en de nodige test cases specifiëren. Als we de ontwikkeling gefinaliseerd hebben en alle test cases foutloos kunnen doorlopen, is de Sif afgehandeld. Het blijft altijd interessant om de oplossingen in HiX te verrijken. De issues waar klanten tegenaan lopen, worden naargelang de software doorontwikkeld wordt steeds complexer en dus interessanter om op te lossen.

Tussen de nieuwe ontwikkelingen door zijn we bezig met het refactoren van de software. De functionaliteit blijft dezelfde, maar de achterliggende code wordt duidelijker, consistenter en 'mooier'. De code is beter leesbaar en kan eenvoudiger worden opgedeeld in stukken die elders in de software hergebruikt kunnen worden. We zorgen er ook voor dat klanten bijvoorbeeld een consistente benaming van velden terugzien in alle schermen van de software. Zo wordt nu naar de unieke code van de patiënt overal verwezen met de term 'patiëntnummer', terwijl dat voorheen in bepaalde functionaliteiten 'patiëntid' was. Hiermee voorkomen we verwarring.

Collega's bijstaan

Een onderdeel van mijn functie dat ik heel graag doe, is het begeleiden van (nieuwe) collega's. Ik geef ook weleens opleiding of stagebegeleiding. Elke nieuwe R&D'er krijgt een inwerkprogramma met kennissessies en een inwerkopdracht, dus je wordt meteen grondig geïnformeerd over alles wat je moet weten.

Momenteel ben ik 'peter' van een nieuwe ontwikkelaar die nog maar enkele maanden bij ons in dienst is. Ik zorg ervoor dat zij de nodige informatie krijgt bij haar werk en delegeer ook bepaalde taken naar haar. Het is leuk dat ik op dit niveau wat mee kan aansturen. Verder kunnen collega's altijd bij mij terecht met hun vragen.

Mijn werkdag

Nu we voorlopig thuiswerken, beginnen we elke dag met een stand-up (of in de praktijk eerder een sit-down). We overlopen kort waar we mee bezig zijn en vooral waar we tegenaanlopen. Waar we de rest van de dag mee bezig zijn, verschilt. We maken en testen softwareaanpassingen, schrijven de bijhorende release notes, doen code reviews (in het kader van de ISO-certificering van ChipSoft wordt alle code doorgetest), overleggen over nieuwe functionaliteiten of technische problemen...

In niet-coronatijden doen we na de werkuren heel regelmatig nog iets samen. Ik plan bijvoorbeeld elke maand een zaalvoetbalavond, waar steeds meer enthousiaste collega's aan deelnemen, of we gaan samen joggen, volleyballen, een pintje drinken, naar de film…

Kom je mee software ontwikkelen voor de gezondheidszorg? Check onze vacatures en contacteer onze recruiters!