ChipSoft levert de meest innovatieve zorg-ICT aan zorginstellingen: HiX biedt de perfecte oplossing voor kwalitatieve zorgverlening waarin de patiënt centraal staat.

http://assets.chipsoft.com/PublishingImages/BE%20site/Oplossingen/171004%20Infographic%20branches.jpg

Meer informatie over wat HiX voor u kan betekenen? Selecteer uw zorgbranche in het menu 'Oplossingen'.

HiX is een multidisciplinair elektronisch patiëntendossier (EPD) dat de werkprocessen van alle zorgprofessionals integreert. Om een optimale ondersteuning te bereiken, ontwikkelde ChipSoft op basis van jarenlange ervaring en in nauwe samenwerking met klant-zorginstellingen haar standaard content. Het gaat onder andere om verslagleggingsmogelijkheden, complete orderworkflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslissingsondersteuning, widgets en koppelingen voor aanleveringen. Voor elk specialisme zijn verschillende 'smaakjes' beschikbaar. Met haar keuzes verkrijgt de zorginstelling zo een EPD dat naadloos aansluit op haar noden en wensen.

HiX faciliteert ook de veilige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en -instellingen via het Zorgverlenersportaal. Aan de hand van de app kunnen zorgverleners bovendien op elk moment de actuele gegevens van hun patiënten raadplegen. Daarnaast worden ook patiënten actief betrokken bij hun zorgproces dankzij het Patiëntenportaal.


Zorgprocesondersteuning

HiX bouwt op het principe 'enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik'. Zo worden dubbelregistraties en fouten vermeden en heeft elke zorgverlener toegang tot een volledig, up-to-date patiëntendossier. Iedere gebruiker heeft een specifieke view op het dossier van de patiënt: zorgverleners krijgen in elke werksituatie aangepaste registratiemogelijkheden en relevante informatie aangereikt. HiX begeleidt hen doorheen het werkproces met behulp van ingebouwde intelligentie en beslissingsondersteuning.

Bovendien faciliteert het EPD een snelle gegevensregistratie dankzij verregaande ondersteuning met intelligente vragenlijsten, sneltoetscombinaties, standaardantwoorden, uiteenlopende invoermogelijkheden, en vele handige voorkeursfunctionaliteiten. Op de achtergrond worden registraties, scores en financiële producten automatisch afgeleid. Dit zorgt ervoor dat de registratiedruk wordt beperkt en de patiëntveiligheid verhoogd.


Voortdurende vernieuwing en constante kwaliteit

De uitgangspunten bij het ontwikkelen van onze oplossingen en organisatie zijn efficiëntie, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit. ChipSoft is ISO 13485 gecertificeerd en levert bovendien het enige ZIS/EPD dat voor het volledige product gecertificeerd is volgens de Medical Device Directive klasse 2b.

ChipSoft zet dan ook sterk in op functionele en technische vernieuwing. Doordat we periodiek overstappen op nieuwe technologie, beschikken onze klant-zorginstellingen altijd over de meest innovatieve mogelijkheden. Via apps en het Zorgportaal heeft men bijvoorbeeld steeds toegang tot het EPD.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.