Elektronisch cliëntendossier (ECD) HiX ondersteunt de gehandicaptenzorg, verpleging, verzorging, thuiszorg en kraamzorg en verlicht de administratielast van uw zorgorganisatie, zodat zorgprofessionals meer tijd hebben voor zorg.

Eén geïntegreerd elektronisch cliëntendossier

ChipSoft ondersteunt als eerste en enige leverancier in Nederland de gehele ketenzorg met één geïntegreerd elektronisch cliëntendossier: HiX. Binnen dit totaalsysteem vloeit de ondersteuning voor de eerste-, tweede- en derdelijnszorg naadloos in elkaar over. Hierdoor hoeven patiënten bij overdrachten niet telkens hun verhaal opnieuw te vertellen en beschikken alle betrokken zorgverleners over dezelfde (complete) gegevens.

Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Binnen de Wlz wordt gewerkt met berichten tussen de zorgkantoren en de zorgaanbieders. De zorgkantoren sturen de indicaties door via berichten en de zorgaanbieders melden de aanvang, mutaties aan aanvragen weer terug aan de zorgkantoren.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

In het Wmo-berichtenverkeer wisselen gemeenten en zorgaanbieders informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd.

Jeugdwet

Ook het Jeugdwet-berichtenverkeer wordt volledig ondersteund in elektronisch cliëntendossier (ECD) HiX. Er kunnen aanvragen worden aangemaakt voor de gemeente, waarbij de gegevens worden overgenomen uit een bestaande DBC.

Overige indicaties

Voor de overige indicaties is geen berichtenverkeer, maar kunnen wel periodes worden vastgelegd waarbinnen de zorg dient te worden geleverd.

Contracten en arrangementen

De zorg kan ook worden vastgelegd in contracten en arrangementen. Hiermee kunnen afspraken worden vastgelegd over de te leveren zorg.

Certificering

Elektronisch cliëntendossier HiX voldoet aan de berichtstandaarden voor iWlz, iWmo en iJw. Elk jaar behalen wij de Groene Vink; hiermee tonen wij elke keer weer aan te voldoen aan de eisen die worden gesteld door iStandaarden.

CAK Zorgaanbieder Standaard

HiX ondersteunt ook de CAK Zorgaanbieder-standaard. Deze standaard beschrijft de elektronische bestandsuitwisseling voor het aanleveren van cliëntgegevens en zorguren die zijn geleverd in het kader van Wlz of Wmo.

Meer weten?

Lees meer over wat HiX kan betekenen voor verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg. Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.