De consultregistratie in HiX is op innovatieve wijze opgevat, waarbij flexibiliteit, tijdwinst en overzicht centraal staan. De combinatie van vrije tekstregistratie en gestructureerde invoer garandeert een aangename gebruikerservaring en een uiterst efficiënte workflow.De veranderende wet- en regelgeving, inspectievereisten en benodigde kwaliteitsregistraties hebben geleid tot een trend in de richting van gestructureerde gegevensregistratie.


Door de slimme consultregistratie en de inzet van de Golden Label Method geven we enerzijds invulling aan de verplichte (gestructureerde) registraties, en geven we anderzijds gehoor aan de wens van de zorgprofessional om met een natuurlijke workflow de registratie van het consult en de daaraan gerelateerde acties af te handelen.


Innovatieve consultregistratie in HiX

De nieuwe tool voor consultvoering is de klassieke consultbrief in een nieuw jasje, waarbij de verslaglegging ogenschijnlijk in vrije tekst plaatsvindt, maar op de achtergrond gestructureerd wordt opgeslagen. Dit heeft als groot voordeel dat deze gegevens ook direct beschikbaar zijn voor managementinformatie, wetenschappelijk onderzoek en aanleveringen.

Om het registratieproces zo efficiënt mogelijk te doorlopen wordt gebruikgemaakt van te personaliseren autoteksten, standaardantwoorden en sjablonen. Vanuit hetzelfde consultformulier zijn bovendien rechtstreeks orders, medicatievoorschriften, metingen, zorgactiviteiten, en andere registraties aan de bron vast te leggen. De zorgverlener hoeft geen uitstapjes meer te maken uit het consultformulier, maar kan vanuit één scherm de verslaglegging afwerken en het verdere beleid uitzetten.


Diagnosegerichte sturing

Dankzij de ingebouwde diagnosegerichte sturing worden aangepaste informatie-elementen aangeboden. Hierbij wordt een selectie gemaakt uit alle beschikbare content en deze wordt in een overzichtelijke manier specifiek voor de diagnose aangeboden. Zo heeft de zorgverlener overzicht in de beschikbare registraties gerelateerd aan de specifieke diagnose of klacht.

De diagnosegerichte sturing maakt het mogelijk vergaande sjablonering aan te brengen in het uitzetten van orders, voorschrijven van medicatie en het uitzeten van het beleid. Dit scheelt de zorgprofessional veel werk en maakt het registratieproces eenvoudiger en efficiënter, zodat er meer tijd is voor de patiënt.


Intelligente ondersteuning 

De consultvoering wordt steeds intelligenter op basis van de beschikbare informatie van de patiënt in het EPD, zodat er bij het vastleggen van een specifieke diagnose bijvoorbeeld behandelvoorstellen worden getoond. Het aanbieden van de juiste informatie op het juiste moment in het behandelproces speelt een belangrijke rol .

Omdat alle gegevens gebundeld zijn per vastlegging, is te allen tijde duidelijk op basis van welke informatie en op welk tijdstip beleid is uitgezet. Het verband tussen klachten, uitslagen en beleid van de patiënt is voor alle zorgverleners inzichtelijk.


Voordelen

  • Maximale flexibiliteit
  • Efficiënt en vlot registratieproces
  • Het volledige beleid uitgezet vanuit hetzelfde scherm
  • Natuurlijke registratieflow met gestructureerde opslag
  • Aanzienlijke tijdwinst


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.