Voor een optimale behandeling is het soms essentieel dat zorginstellingen medische gegevens van patiënten delen met andere zorginstellingen. Als zorginstelling mag u deze medische gegevens alleen delen met toestemming van de patiënt, tenzij u een doorverwijsrelatie heeft met de zorginstelling waarmee u wilt uitwisselen. En die is er niet altijd, terwijl die toestemmingsregistratie essentieel is, zoals ook wordt omschreven in de factsheet van Rijksoverheid. Het uitvragen van toestemming aan de patiënt om gegevens te mogen delen met collega-zorginstellingen vraagt relatief veel tijd en inzet van medewerkers. 


 


Het Albert Schweitzer ziekenhuis pakte deze klus op toen de electieve zorg wegens de coronazorg volledig stil kwam te liggen. Marc Friebel, KNO-arts en CMIO "Als zorg moeten we nu het momentum pakken voor het realiseren van een landelijk dekkend netwerk en duurzame samenwerkingen. Albert Schweitzer ziekenhuis wil hiervoor graag Zorgplatform in combinatie met het Transmuraal Portaal in HiX gebruiken. Daarvoor is de patiënttoestemming essentieel." 


Patiënten kunnen zelf aangeven of ziekenhuizen hun gegevens mogen delen. Als die toestemming via Zorgplatform wordt vastgelegd, is het altijd duidelijk of ziekenhuizen patiëntgegevens wel of niet mogen delen. Hieronder vindt u vier manieren om de toestemming van de patiënt voor gegevensuitwisseling via Zorgplatform vast te leggen.


Ook het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis vraagt in hoog tempo toestemming op bij patiënten om hun gegevens te mogen uitwisselen. Het ziekenhuis werkt o.a. samen met Maasstad Ziekenhuis, het Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en huisartsen waardoor toestemmingsregistratie voor gegevensuitwisseling van groot belang is. Eric Koppelaar, projectleider Informatiemanagement: "We vragen de toestemming zowel fysiek als digitaal uit, via het online portaal en aanmeldzuilen, maar ook bij de inschrijfbalie en de spoedeisende hulp. Eigenlijk op alle plekken waar wij de patiënt voor het eerst zien. Op die momenten vragen we de patiënten naar hun adres-, apotheek- en huisartsgegevens en nu dus ook of we in het kader van hun behandeling ook informatie mogen delen met zorgpartners."