Maps visualiseert afdelingen, kamers en zorgbehoeftes in dynamische plattegronden en brengt structuur in de informatie-overload in zorgorganisaties. Het zorgt dat zorgprofessionals niet meer actief naar informatie op zoek hoeven, waardoor ze efficiënter hun werk kunnen doen.

Maps binnen HiX

Maps kan alle gewenste informatie op overzichtelijke wijze uit het EPD filteren en in kaart brengen. Van logistieke data en actuele patiëntgegevens tot afdelingsbezettingsoverzichten, nieuwe labuitslagen en prangende opdrachten. Deze dynamische plattegronden zijn onmisbaar op de SEH, OK en IC, maar zijn ook van grote waarde op onder meer poliklinieken, verpleegafdelingen of de PAAZ. De interactieve plattegronden kunnen centraal op de afdeling op een groot scherm worden getoond, maar ook op alle computers en mobiele werkplekken op de afdeling.

Alles in kaart

Op de SEH, IC of OK is het belangrijk dat de medewerkers alle acties rondom bedden en patiënten in één oogopslag kunnen zien. Welke patiënt moet als eerste worden geholpen? En is de patiënt in de wachtkamer, op de OK, bij de röntgenafdeling of al naar huis? Op de verpleegafdeling willen verpleegkundigen vooral snel inzicht in hun openstaande taken, terwijl de planners just-in-time willen weten welke bedden beschikbaar zijn. In de wachtruimte bij een polikliniek is weer behoefte aan een overzicht met de wachtende patiënten en wachttijden. Het is naar wens in te stellen wat HiX in kaart brengt.

Gebruiksvriendelijk

Elke zorgverlener vindt direct wat hij nodig heeft doordat in maps herkenbare kleuren en iconen worden gebruikt. Alle groene taken zijn bijvoorbeeld uitgevoerd en de geel gekleurde taken staan nog open. Heeft de patiënt medicatie nodig? Dan maakt het icoon van een pilletje dat direct inzichtelijk. Zelfs onervaren computergebruikers zijn met maps snel geïnformeerd. Het systeem stimuleert bovendien om efficiënt te werken. In meerdere ziekenhuizen ervaren gebruikers het bijna als een sport om alle icoontjes met taken weg te werken.

Privacybeveiliging

Maps voorkomen dat privacygevoelige informatie op de verkeerde plaats belandt. Voor elke map is instelbaar welke behandelaar of gebruikersgroep toegang heeft tot welke gegevens. Artsen en verpleegkundigen kunnen bijvoorbeeld een rolgerichte view krijgen, volledig afgestemd op hun functie. Het is tot in detail te bepalen welke handelingen gebruikers met maps mogen uitvoeren en tot welke informatie zij toegang hebben.

Acties uitvoeren

Zorgverleners kunnen vanuit maps direct acties uitvoeren. Denk aan het opnemen, ontslaan of overplaatsen van patiënten. Met een simpele ‘drag and drop’ kunnen patiënten op het scherm worden verplaatst van het ene naar het andere bed. Het aanvragen van een onderzoek of plannen van een afspraak gaat net zo eenvoudig. Alle registraties worden direct op de juiste plek in het EPD opgeslagen.

Voordelen

• Compleet overzicht van uit te voeren zorg

• Voortgang zorgprocessen gevisualiseerd
• Structuur in de informatie-overload
• Direct acties uitzetten


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl.