Met HiX kan iedere zorginstelling snel aan alle VIPP-voorwaarden voldoen voor de modules A en B. Met de VIPP-regeling wil de overheid een versnelling bewerkstelligen in de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional. Zorginstellingen die aan de VIPP-standaarden voldoen, kunnen hiermee een flinke subsidie tegemoet zien.

VIPP A en B binnen HiX

De VIPP-regeling bestaat uit twee modules: A en B. Kort samengevat betreft module A de gegevensuitwisseling met de patiënt en module B betreft de gegevensuitwisseling met de patiënt rondom medicatie. Als zorginstelling kunt u met HiX beide doelstellingen realiseren. De eerste VIPP-doelstellingen moeten dit jaar zijn bereikt, de rest eind 2019.

De website www.vipp-programma.nl, onderdeel van de rijksoverheid, geeft actuele informatie over het programma. Het complete programmaplan is hier ook te downloaden.

Voor gedetailleerde vragen over wat ChipSoft per module en per fase kan betekenen, kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.