Speciaal voor de leden van de gebruikersgroep Zorgportaal hielden wij vrijdag samen met Bravis Ziekenhuis een eerste inspiratiemiddag, rondom de DigiTuin van het ziekenhuis.


Het Brave InnovatieTeam van Bravis Ziekenhuis ging bij monde van Denise Verburgh dieper in op de aanpak van het project DigiTuin, de winst van eHealth en de impact op het patiëntenportaal 'MijnBravis' en VIPP. “Patiënten moeten steeds meer digitaal meewerken. Met de DigiTuin willen we iedereen kennis laten maken met nieuwe technologieën, zoals de VR-bril, smart watches en digitale bloeddrukmeters. Dat zijn technische snufjes die waardevol zijn voor de toekomst, ook in combinatie met HiX. Dat we met de DigiTuin aansluiten op het VIPP-programma is een mooie bijkomstigheid; we hadden dit ook gedaan als VIPP er niet was geweest.”


DigiD machtigen

Na de presentatie van Bravis nam Edward van Mierlo van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het woord om de leden van de gebruikersgroep bij te praten over hun ervaringen rondom DigiD machtigen. Guido Verasdonck van ChipSoft vertelde over de rol van het patiëntenportaal als onderdeel van digitale innovaties. In de DigiTuin werd, onder het genot van een drankje, nagepraat en was er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers.


Reactie deelnemers

Roy Stokvis, Coördinator Informatisering van Saxenburgh Groep: “Ik vind het erg belangrijk dat we onze patiënten goed ondersteunen bij het gebruik van e-health. Daarom hebben wij ook plannen om een fysieke helpdesk voor patiënten in ons ziekenhuis te maken. De aanpak en ervaringen van het Bravis ziekenhuis bij het realiseren van de DigiTuin geeft ons goede input om hier zelf een goede invulling aan te geven.”

Forine Polfliet, als functioneel applicatiebeheerder van Admiraal De Ruyter Ziekenhuis: “De DigiTuin is uniek. In de presentatie van het Brave InnovatieTeam over de aanpak van het project werd ingegaan wat er allemaal nodig is om tot de DigiTuin te komen. Heel fijn dat zij dit wilden delen. De presentatie over de nieuwe functionaliteiten binnen Zorgportaal liet zien dat ChipSoft druk bezig is om samen met de klanten het Zorgportaal verder te ontwikkelen. Al met al was het een interessante middag, waarin ik veel informatie en inspiratie heb opgedaan en met medegebruikers van Zorgportaal ervaringen heb kunnen delen.”