De Spoedgevallendienst heeft heel specifieke noden en werkprocessen. De werkcontext van de spoedmedewerkers behoeft dan ook aangepaste ondersteuning. HiX verlaagt de registratiedruk en creëert de ideale randvoorwaarden voor een snelle en correcte diagnose en behandeling.


Spoedgevallendienst en HiX

HiX creëert overzicht op de Spoedgevallendienst. Dynamische plattegronden visualiseren de afdeling en brengen uiteenlopende informatie meteen over op de zorgverlener, zoals zorgbehoeftes, voornaamste patiëntkenmerken, openstaande acties, bedden en kamers. Alle zorgverleners op de afdeling hebben inzage in de actuele (en historische) patiëntgegevens en krijgen aangepaste registratietools aangeboden.


Ambulance

De koppeling met de ambulance maakt het mogelijk informatie uit de ambulance direct in het EPD te ontvangen, zodat zorgprofessionals op de Spoedgevallendienst reeds over real-time patiëntinformatie beschikken nog voordat de patiënt arriveert. 


Triage

Wanneer de patiënt op spoed arriveert, biedt HiX de gepaste ondersteuning. Het EPD ondersteunt alle gangbare triagesystemen, zoals de MTS en Boston/ESI. Met behulp van de ingebouwde triage bepalen zorgverleners snel de oorzaak van de zorgvraag en initiëren ze de nodige acties. Patiënten worden overzichtelijk weergegeven op basis van de urgentie van hun zorgvraag, inclusief de maximaal verantwoorde wachttijd voor hun behandeling.


Minimale registratiedruk

Het uitzetten van acties is snel en eenvoudig. Dankzij gesjabloneerde orderpakketten kunnen verscheidene orders zoals labo-, radiologie- en ECG-onderzoeken binnen één aanvraag worden geregistreerd. HiX biedt intelligente registratieondersteuning bij de diverse scorelijsten (bijvoorbeeld brandwondformulieren). Het opnemen, overplaatsen of ontslaan van patiënten is eveneens zeer rechtlijnig.

In het geval dat de spoed gelijktijdig met een groot aantal patiënten te maken krijgt, bijvoorbeeld bij een ramp, zijn de registratiemogelijkheden tijdelijk aanpasbaar. Op deze en vele andere manieren verlaagt HiX de registratiedruk waar mogelijk.


Geïntegreerd in het EPD

Voor elke patiënt die reeds bekend is in het ziekenhuis beschikken zorgverleners op spoed over de eerder vastgelegde gegevens, gaande van de voorgeschiedenis en röntgenfoto's tot medicatie en onderzoekresultaten. Alle informatie die op spoed wordt vastgelegd, is ook meteen beschikbaar voor collega's op de afdeling waar de patiënt vervolgens heengaat. Dat geldt ook voor de monitoringsgegevens en toegediende medicatie, want HiX beschikt over een geïntegreerd PDMS en volledig geïntegreerde medicatievastlegging. Het is dus niet meer nodig om een overdracht te maken.


Aanlevering

Daarnaast voldoet HiX aan diverse verplichte aanleveringen, waaronder UREG en MUG-registraties. Deze aanleveringen worden geëxtraheerd uit alle geregistreerde informatie en verzameld en dient vervolgens enkel nog verstuurd t e worden.


Voordelen

  • Optimaal overzicht op de Spoedgevallendienst
  • Enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik
  • Minimale registratiedruk voor de zorgverleners op spoed
  • Efficiënte werkprocessen en overdrachten
  • Meer tijd voor kerntaken.


Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.