Elektronisch cliëntendossier (ECD) HiX ondersteunt de zorgprofessional uit de geestelijke gezondheidzorg, ziekenhuispsychiatrie, forensische zorg en jeugdzorg met een geïntegreerd FACT-bord voor Flexible Assertive Community Treatment.

Elektronisch cliëntendossier met FACT-bord

Tijdens een overleg van het FACT-team hebben de deelnemers een geïntegreerd FACT-bord tot hun beschikking in elektronisch cliëntendossier (ECD) HiX. Hierop staan alle cliënten die extra aandacht behoeven en wordt eenvoudig de bespreeklijst van de huidige dag inzichtelijk gemaakt. Ook is het mogelijk voor cliënten periodieke besprekingen (bijvoorbeeld elke maandag en donderdag) in te plannen, die vervolgens automatisch op de bespreeklijst van de desbetreffende dag staan. Doordat het FACT-bord geïntegreerd is, zien de leden van het team per cliënt direct wie de dossierhouder is, wat de doelen en wensen zijn van en voor de cliënt, de interventies om die doelen en wensen te bereiken en wordt het nog eenvoudiger om de voortang van de cliënt te volgen. 

FACT-team

De leden van het FACT-team hebben per cliënt alle informatie in het elektronisch cliëntendossier direct bij de hand. Door de verregaande integratie staan de afspraken die vanuit het FACT-bord worden ingepland direct in de agenda’s van de juiste hulpverleners. Het FACT-bord beschikt over een wachtlijstfunctionaliteit, waardoor cliënten op de wachtlijst van een FACT-team gezet kunnen worden. Hierdoor wordt enerzijds de gereserveerde tijd voor patiënten die al op het FACT-bord staan goed benut en anderzijds blijven de andere cliënten die extra aandacht nodig hebben goed belicht.

Meer weten?

Lees meer over elektronisch cliëntendossier HiX voor de GGZ en psychiatrie, forensische zorg, jeugdzorg en ziekenhuispsychiatrie. Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.nl