Met HiX profiteren zorgorganisaties van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD) dat meer biedt dan enkel dossiervoering. Het dossier ondersteunt patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen, waarbij alle processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aansluiten. Bovendien biedt HiX volledige medische content om elk proces en elk specialisme optimaal te ondersteunen. Of het nu gaat om een enkele zorginstelling, of een regio waarbij de volledige keten moet worden ondersteund.


Elektronisch patiëntendossier met standaard content

Met de standaard content in HiX beschikken zorgorganisaties over een gestandaardiseerde EPD-inhoud, die altijd up-to-date is en voortdurend vernieuwt. Standaard content kan worden gedefinieerd als alle denkbare inhoud voor een optimaal EPD. Dit varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete order-workflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, ingebouwde richtlijnen, beslisondersteuning, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. HiX biedt deze inhoud gestructureerd aan, waardoor uw zorginstelling voordelen behaalt met zowel de inhoud zelf als het implementeren en onderhouden ervan.


Wet- en regelgeving

Nieuwe richtlijnen, wetten en regels worden direct in de standaard content opgenomen. Doordat wij nauw samenwerken met vele instanties (onder meer DBC Onderhoud en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), zijn wij als eerste op de hoogte van veranderingen en verwerken wij ze direct in HiX.


Informatie delen

ChipSoft bewaakt binnen de standaard content de synergie en consistentie voor alle verschillende specialistische elementen. Op deze wijze wordt een gegeven dat is gedeeld altijd gebruikt door andere specialisten. Hierdoor is er geen informatie-gap en hoeven gegevenselementen niet dubbel te worden uitgevraagd of geregistreerd. Zo zijn bijvoorbeeld de zwangerschappen uit de obstetrische verslaglegging inzichtelijk voor de gynaecologie (en vice versa) en worden gegevens uit het moeder- en kinddossier ook met elkaar uitgewisseld. Hierdoor zijn eindgebruikers effectiever bezig met het verlenen van zorg.


Gegevensuitwisseling

Standaard content zorgt ook voor optimale gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling. Instellingen die met HiX werken, ‘praten’ instellingsbreed in dezelfde taal met elkaar. ChipSoft kent de betekenis van alle velden in alle (ChipSoft-)ziekenhuizen, waardoor de kans op miscommunicatie nihil is bij de uitwisseling van gegevens. Dit hebben we met Zorgplatform bovendien over de grenzen van HiX heen getild.


Rolgericht EPD

HiX is één multidisciplinair inzetbaar dossier waarop iedere zorgverlener een rolgerichte view heeft. Dit houdt in dat iedere zorgverlener de informatie en registratiemogelijkheden over de patiënt krijgt aangereikt die hij of zij op dát specifieke moment nodig heeft. Of dit nu een orthopeed betreft die medicatie voorschrijft of een cardioloog die een specifieke vragenlijst invult. Dit, in combinatie met de medisch inhoudelijke content in het dossier, ontlast en ondersteunt zorgverleners optimaal, waardoor veel zorgverleners HiX als gebruiksvriendelijk en snel ervaren.


Veilige medicatietoepassingen

HiX biedt een unieke combinatie van dossiervoering en gerelateerde functionaliteiten. Gebruikers worden soepel door het werkproces geleid, doordat zij functionaliteiten krijgen aanreikt op basis van uitgevoerde acties en registraties. Omdat telkens maar één patiënt tegelijk op het scherm getoond kan worden, is het risico op verwisselingen nihil. Het EPD onderscheidt zich bovendien door zeer veilige medicatietoepassingen (closed loop), 3D-beeldgebruik voor nóg betere diagnoses, beslisondersteuning en toepassingen om gegevens uit te wisselen met collega-instellingen en instanties.


Patiëntparticipatie

De zorg verandert volop. Patiënten willen hun dossier inzien en invloed uitoefenen op hun zorgtraject. Zorgverleners willen mobiele devices kunnen gebruiken als de situatie daarom vraagt. Onderhand nemen de registratiedruk en het aantal verplichte aanleveringen hand over hand toe. Daardoor zijn de oplossingen van vandaag niet per se de oplossingen voor morgen. HiX is áltijd klaar voor de toekomst. Dat komt doordat HiX altijd gebruikmaakt van de nieuwste technologieën. Hierdoor biedt dit EPD óók functioneel gezien de beste ondersteuning aan zorgverleners. Tot in lengte van jaren.


Slimme oplossingen

Het EPD bevat veel 'slimme' oplossingen. Zo biedt het specialisten intelligente registraties aan, die zich aanpassen op basis van gegeven antwoorden. Bij de beantwoording hebben zij op hetzelfde scherm inzage in de historische gegevens van de patiënt. Het totaalbeeld van de patiënt is op die manier altijd in een oogopslag duidelijk.

Ook beslissingsondersteuning speelt een belangrijke rol in het EPD. Dit helpt artsen door bijvoorbeeld bij het voorschrijven van medicatie waarschuwingen te geven op basis van de laatste labuitslagen. Alle gegevens binnen het EPD kunnen als trigger of meewegende factor dienen om beslisondersteuning te initiëren. Of het nu medisch inhoudelijke zaken zijn of administratieve zaken; beslisondersteuning is op ieder vlak inzetbaar.


Tijdbesparing

Het EPD presenteert de registratie- en inzagemogelijkheden gescheiden binnen één scherm. Zo zien artsen tijdens het registreren (op hetzelfde scherm) terug wat in een eerder stadium bij de patiënt is vastgelegd. Dat werkt tijdbesparend, omdat zij niet actief op zoek hoeven naar die informatie. Bovendien biedt HiX een unieke samenvatting van medische gegevens en uitgebreide naslagmogelijkheden, waarbij de zorgverlener een doorsnede kan opvragen van het patiëntendossier. Op die manier heeft hij zeer snel een nauwkeurig beeld van de patiënt en zijn medische historie.


Registratiedruk verlagen

HiX helpt zorgorganisaties op veel manieren bij het verlagen van de registratiedruk. Door als uitgangspunt 'eenmalig registreren, meermaals hergebruiken' te hanteren, profiteren zorgprofessionals optimaal van de gegevens die collega-behandelaren al eens over de patiënt hebben vastgelegd. Dit kan een collega zijn bínnen de zorginstelling, maar ook een collega uit een andere zorginstelling.
HiX biedt ook vragenlijsten met voorgedefinieerde antwoorden en andere vernuftige oplossingen om de registratiedruk te minimaliseren. Denk hierbij aan afwijkingen in de preoperatieve screening die ge-highlight worden. Op die manier zien anesthesiologen direct waar hun aandacht naar moet uitgaan, zonder dat zij de lijst hoeven door te spitten. Eenmalige registratie en het highlighten van afwijkingen zijn slechts enkele voorbeelden; HiX zit vol met drukverlagende handigheden.


Intuïtief en gebruiksvriendelijk elektronisch patiëntendossier

ChipSoft besteedt veel aandacht aan de usability van het EPD. Door knoppen en functionaliteiten op vaste posities in het scherm aan te bieden en gebruik te maken van doordachte vormen en kleuren, ervaren gebruikers HiX snel als intuïtief en herkenbaar. Een toegewijd usability-team onderzoekt voortdurend hoe gebruikers het systeem efficiënt en op een prettige manier kunnen blijven benutten.


Taakgericht EPD

Mobiele toepassingen zijn helemaal ín. HiX biedt meer dan alleen mobiele beschikbaarheid. HiX draagt voor iedere zorgverlener een taakgerichte oplossing aan, die op ieder device, altijd en overal weet wat de zorgverlener nodig heeft. Of dit nu een vaste pc is, een tablet of een smartphone. Ook geïntegreerde en eenvoudig zelf te ontwikkelen apps behoren hierbij tot de mogelijkheden.

HiX speelt optimaal in op de context of use. Logt een thuiszorgverpleegkundige bij de patiënt thuis in op een tablet? Dan weet HiX direct welke informatie voor die specifieke zorgverlener moet worden getoond en deze informatie wordt in optimale presentatievorm aan de zorgverlener aangeboden. Voor een vaste pc, een smartphone of zelfs een smart tv die op een teamkamer hangt, geldt hetzelfde. Doordat HiX schaalbaar is, wordt het schermformaat van ieder type device altijd optimaal benut.


Regie naar patiënt

Zorg wordt steeds meer een continu proces, waarin zorgverleners en patiënten ook buiten de muren van de zorginstelling toegang verlangen tot het EPD. Met eHealth binnen HiX reiken zorgorganisaties zowel de patiënt als de (interne en externe) zorgverlener een gebruiksvriendelijke tool aan om het zorgproces te continueren. Daarbij maakt het niet uit op welke locatie zij zich bevinden; HiX is zowel op vaste als mobiele devices via de webapplicatie inzetbaar. 


Zorginnovatie: revolutionaire apps

HiX ondersteunt op unieke wijze het gebruik van apps. Met HiX kunnen zorginstellingen niet alleen kant-en-klare geïntegreerde apps inzetten om de registratiedruk te verminderen, maar hebben zij óók tools om zelf – of in samenwerking met derde partijen – geïntegreerde apps te ontwikkelen. Met deze aanpak helpen wij zorginstellingen de juiste mobiele toepassingen voor elke situatie in te zetten en het zorgproces te verbeteren.


Keten-EPD

HiX slaat met één geïntegreerd ZIS/EPD bruggen tussen de eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg. Alle samenwerkende zorginstellingen profiteren hierdoor van elkaars registraties. Gegevens die een andere zorgverlener/-instelling al eens over een patiënt heeft vastgelegd, zijn voor uw instelling beschikbaar. En andersom. Dit stroomlijnt het integrale zorgproces van de patiënt, verhoogt de patiëntveiligheid en bevordert de efficiëntie van alle werkprocessen. Bovendien hoeven patiënten nog maar één keer hun verhaal te doen.

Door de verspreiding van het zorgaanbod, wordt de samenwerking tussen eerstelijns-, tweedelijns- en derdelijnszorg steeds belangrijker. Wij bieden een volledig geïntegreerde oplossing om een volledige zorgketen te ondersteunen, ongeacht de locatie van de instellingen die deel uitmaken van de keten. Met HiX optimaliseren ziekenhuizen de samenwerking met de andere zorginstellingen in de keten en stroomlijnen zij de logistiek rondom de patiënt óver alle ketenpartijen heen. Ook dit wordt met Zorgplatform over de grenzen van HiX heen getild.


Optimale privacy

Met HiX bepalen zorgorganisaties tot in detail wie toegang heeft tot welke gegevens. Dit geldt ook voor de gegevensuitwisseling met andere organisaties. HiX beschikt hiervoor over een zeer gebruiksvriendelijke autorisatietool, waarmee instellingen alle rechten zeer nauwkeurig vastleggen. Daarbij hebben zij op ieder moment zicht op alle toegekende rechten per zorgverlener of groep zorgverleners. Op die manier kunnen zorginstellingen gegevens optimaal afschermen voor onbevoegden.


Integratie en medische content

Zorginstellingen waarborgen met HiX 'eenmalige registratie aan de bron en meervoudig gebruik'. Daarnaast zijn zij in staat alle mogelijke controlemechanismen, beslissingsondersteuning, zorgpaden, data-analyses en communicatietools in te zetten om medewerkers en zorgverleners optimaal en geïntegreerd te ondersteunen. Zo slaan zorgorganisaties een aanzienlijke efficiencyslag, verhogen zij de patiëntveiligheid en reduceren zij de registratielast..


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl.