HiX is waar zorg is. En die zorg begint meestal met een bezoek aan de huisarts. Vandaar dat HiX optimale ICT-ondersteuning biedt aan huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ketenzorg. Daarbij faciliteert het de samenwerking met de zorgverleners rondom de patiënt door gegevensuitwisseling met onder andere apotheken, ziekenhuizen, verpleging en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ. Hierdoor biedt HiX een regionale functie.

HiX in de huisartsenpraktijk

Met HiX beschikken huisartsen over een intelligent HIS waarin zij hun consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-systematiek. Daarbij krijgen zij hulp van HiX door de integratie van alle standaarden en formularia. HiX combineert de consultregistratie met het uitzetten van acties, vastleggen van metingen en bijvoorbeeld het voorschrijven van medicatie. Dankzij het intelligente consultformulier hoeft de gebruiker geen uitstapjes meer te maken binnen het systeem en kan de totale zorg vanuit één scherm geregistreerd en uitgezet worden. Door het gebruik van het 'split screen' kunnen zorgverleners tijdens de consultregistratie belangrijke patiëntgegevens in zien, bijvoorbeeld metingen en uitslagen, zonder de consultregistratie te verlaten. Op deze manier is het totaalbeeld van de patiënt altijd in één oogopslag duidelijk.

HiX voor de huisartsenpost

Het zorgproces op de huisartsenpost wordt ook ondersteund door HiX. Bovenop de gebruikelijke innovatieve oplossingen biedt het de triagist handige tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen en op basis van de verkregen urgentie met één klik op de knop een afspraak vast te leggen.

Voor het beste overzicht van bezoekende patiënten beschikken de zorgverleners over een handige interactieve plattegrond van de huisartsenpost. Op deze 'map' is in één oogopslag inzichtelijk waar elke patiënt zich bevindt en met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken. Door gebruik te maken van drag-and-drop worden actuele doorlooptijden bijgehouden.

Keteninformatiesysteem (KIS)

Via een geïntegreerd portaal biedt HiX huisartsen de ideale tools om ketenzorg te optimaliseren en de samenwerking met ketenpartners in de regio te intensiveren. Elke behandelaar - van de huisarts, praktijkondersteuner diëtist tot en met internist en paramedici - kan dan direct in het dossier van de patiënt werken.

Alle relevante actuele en historische patiëntinformatie is 7x24u bekend bij elke geautoriseerde behandelaar en alles is hierbij gewaarborgd. Denk aan patiëntgegevens, vragenlijsten, medicatie en het ondersteunen van de processen en de administratie. Door HiX als KIS in te zetten, verbetert de samenwerking en worden de overdrachten efficiënter en veiliger.

Patiënt in de regie

Patiënten laten we optimaal participeren in hun zorgproces. Dit neemt zorgverleners werk uit handen, terwijl patiënten het als een waardevolle service ervaren als ze online meer zorgtaken zelf kunnen uitvoeren. Met het patiëntenportaal krijgt de patiënten de mogelijkheid om zelf afspraken maken, herhaalrecepten aan te vragen, metingen in te voeren en contact te hebben met hun huisarts via een eConsult.

Samenwerking met apotheek

Huisartsen die intensief samenwerken met een apotheek die ook door HiX wordt ondersteund, verhogen de patiëntveiligheid door de mogelijkheden van deze digitale samenwerking. De belangrijkste gegevens kunnen hierbij 1 op 1 worden gedeeld. Beide partijen beschikken direct over de voor hen relevante patiëntgegevens.

Ervaren migratiespecialist

Als marktleider op het gebied van zorg-ICT heeft ChipSoft jarenlange ervaring met het veilig en nauwkeurig overzetten van gegevens uit allerlei ICT-systemen naar HiX, ook voor de verschillende HIS’sen in de huidige markt. Ook voor uw praktijk hebben wij een plan van aanpak klaarliggen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van HiX voor uw praktijk of huisartsenpost? Neem gerust contact op met onze specialist op het gebied van huisartsenzorg: Mark Lourens, mlourens@chipsoft.nl of bel naar 020-49 39 000.